h

Gemeente Nissewaard

13 december 2016

SP voor de komst van Happy Italy

SP Nissewaard heeft in de raadsvergadering van 7 december vóór het plan van het college gestemd om een vestiging van Happy Italy in de Boekenberg onder te brengen.
Lees verder
16 november 2016

SP kan begroting niet goedkeuren

Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad heeft de SP deze afgewezen. De redenen hiervoor zijn er twee. Allereerst is de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht terwijl er nog grote tegenvallers aan zitten te komen die we niet kunnen opvangen. Dat vinden wij onverantwoord.  De SP vindt het tijd worden om te gaan bezuinigen. De andere reden is dat er niets extra’s wordt uitgetrokken voor het bestrijden van de armoede onder kinderen.Lees verder
15 mei 2016

SP Nissewaard: Is verbetering Armoedebeleid Nissewaard in zicht?

In 2011 is een nieuwe nota vastgesteld omtrent het minimabeleid. Het ging om vereenvoudiging van het tot dan toe gevoerde Armoedebeleid. Dat nieuwe beleid ging in 2013 in. De SP heeft toen aan het College gevraagd het jaar erop het nieuwe beleid te evalueren. Wat zijn de gevolgen geweest van de verandering en wat heeft het ons opgeleverd? Was het een verstandig besluit om het beleid te wijzigen? En heeft het de gewenste gevolgen voor degenen die er van afhankelijk zijn?

Lees verder
23 maart 2016

Standpunt SP Nissewaard over de Vluchtelingenopvang in Nissewaard

Foto: SP

Vanuit onze kernwaarden, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Menselijke Waardigheid steunt de SP het college in haar voornemen medewerking te verlenen aan de komst van een aanvullende opvang voor vluchtelingen. Solidariteit stopt niet bij de grens van Nissewaard, niet bij de grens van Nederland en niet bij de grens van Europa.
Niets doen is geen optie. Er zijn vluchtelingen in Nederland en die moeten worden opgevangen. We lossen hier het vluchtelingenvraagstuk niet op maar we kunnen wel helpen een klein beetje van het menselijk leed te verminderen.

Lees verder
18 februari 2016

SP is voor méér sociale huurwoningen

Op vrijdag 12 februari stond op de Voorne Putten editie van het Algemeen Dagblad te lezen: “Nissewaard is komst armoedzaaiers beu”. Daarbij wordt gedoeld op een aantal mensen met een uitkering of zeer laag inkomen die aangewezen zijn op ondersteuning door de Gemeente Nissewaard. Daarbij wordt aangegeven dat het om “sociaal zwakkeren” gaat en dat die voor problemen in de buurten zorgen. Gemeenten in de regio willen deze mensen kwijt en verwijzen ze kennelijk naar Nissewaard omdat je daar snel een goedkope woning zou kunnen krijgen. 

Lees verder
10 februari 2016

SP voor de opvang van 250 vluchtelingen

Al in september 2015 is bekend gemaakt dat Nissewaard 250 vluchtelingen gaat opvangen. De SP heeft toen al aangegeven hiermee in te stemmen. Tot dusverre heeft het COA nog steeds geen plaats bepaald. De gebeurtenissen in Keulen en elders in Europa hebben geen verandering gebracht in het standpunt dat wij innemen. Natuurlijk begrijpen wij de angsten die deze berichten bij mensen oproepen. Natuurlijk begrijpen wij het als mensen balen dat zij nog enkele maanden langer moeten wachten op een huis. En natuurlijk kost de opvang geld. Dat is allemaal waar. Maar hou de feiten in de gaten en laat je vooral niet gek maken door de sociale media.

Lees verder
10 februari 2016

SP Nissewaard geeft een dikke onvoldoende voor de Woonvisie Voorne-Putten

In de raadsvergadering van 3 februari j.l.in Nissewaard is de Regionale Woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. Op het gebied van betaalbaarheid ligt de focus van deze visie op de middeninkomens en wordt de zorg voor de lage inkomens naar de woningcorporaties geschoven. De SP vindt dat onbegrijpelijk! De laatste jaren zijn de huren, mede onder druk van de verhuurdersheffing flink gestegen. De huur voor steeds meer woningen komt in de buurt van de maximale huurgrens. Woningverbetering is natuurlijk prima, maar ook daar geldt dat daardoor de huren stijgen. Het gevolg is dat er steeds minder goedkope woningen beschikbaar komen die betaalbaar zijn voor de mensen met de smalste beurs. Wij vinden als SP dat hier de aandacht moet liggen en niet bij de middeninkomens.

Lees verder
30 november 2015

Niemandsverdriet de klos van aanbesteding

De aanbesteding voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (WMO klanten) is niet aan Niemandsverdriet gegund. Dat betekent dat het Spijkenisser bedrijf een belangrijke bron van werk en inkomen kwijtraakt. 

Lees verder
21 november 2015

SP Nissewaard stemt weer tegen begroting!

De SP stemde in de Gemeenteraad van Nissewaard tegen de begroting van het College. Samen overigens met de PvdA. De reden voor het tegenstemmen is dat wij een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden, niet in de begroting terug zien.

Lees verder

SP stemt in de Raad tegen Kadernota

Naast de PvdA stemde de SP als enige partij tegen de Kadernota. Dit stuk wordt elk jaar opgesteld om het college aan te geven, hoe de gemeenteraad graag zou willen dat het college de stad  bestuurt.Lees verder

Pagina's

U bent hier