h

Standpunt SP Nissewaard over de Vluchtelingenopvang in Nissewaard

23 maart 2016

Standpunt SP Nissewaard over de Vluchtelingenopvang in Nissewaard

Foto: SP

Vanuit onze kernwaarden, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Menselijke Waardigheid steunt de SP het college in haar voornemen medewerking te verlenen aan de komst van een aanvullende opvang voor vluchtelingen. Solidariteit stopt niet bij de grens van Nissewaard, niet bij de grens van Nederland en niet bij de grens van Europa.
Niets doen is geen optie. Er zijn vluchtelingen in Nederland en die moeten worden opgevangen. We lossen hier het vluchtelingenvraagstuk niet op maar we kunnen wel helpen een klein beetje van het menselijk leed te verminderen.

De aankondiging van de komst van het AVO (aanvullende vluchtelingen opvang) leidde tot veel vragen en onzekerheid bij de inwoners van Nissewaard. De afgelopen weken hebben het College van B & W en de Gemeenteraadsleden met zijn allen geprobeerd die vragen te beantwoorden en die onzekerheden weg te nemen. Wij realiseren ons maar al te goed, gezien de opkomst op de avonden en de tegengeluiden, dat dit niet bij iedereen gelukt is.

Tijdens de bijeenkomsten van de afgelopen weken waar burgers en ondernemers hun zorgen hebben kunnen uiten, zijn veel vragen naar voren gekomen. De naar onze mening belangrijkste lichten wij er uit:

Waarom wordt er geen referendum gehouden?

Allereerst lost een plaatselijk referendum een internationaal probleem niet op. Het probleem van de vluchtelingen is al veel te lang genegeerd. Daar had Europa veel eerder in moeten grijpen. Maar dat draaien wij, en zeker wij hier aanwezig, niet terug.

De situatie in de opvangkampen aan de grenzen van Europa wordt daar alleen maar slechter op en het zal gaan ten koste van een aantal levens van onschuldige mensen.

Ten tweede zijn de leden van de gemeenteraad als volksvertegenwoordigers door inwoners van Nissewaard gekozen met de opdracht de stad te besturen. Wat er ook gebeurt, zij hebben dat mandaat gekregen. Invloed kan je dan uitoefenen als lid van de politieke partijen en door in te spreken en de politieke partijen te overtuigen.

Het kost toch  banen en zorgt ervoor dat wij lang op woningen moeten wachten?

De komst van het AVO heeft geen relatie met "het inpikken van banen of sociale huurwoningen”. De opvang zelf levert banen op en we praten pas over werk en een woning, wanneer een asielzoeker een vergunning krijgt en in een bepaalde gemeente gehuisvest wordt.  Die woning kan ook buiten Nissewaard staan. Zij staan niet vóór in de rij. Wij verwachten niet dat Nissewaarders veel langer op een woning zullen moeten wachten.

Gaat het niet ten kosten van onze voorzieningen?

Alle voorzieningen binnen het AVO worden door het COA betaald. Daarnaast krijgt de gemeente extra middelen voor de vluchtelingen die worden opgenomen. Maar niets gaat voor niets en natuurlijk betalen wij als belastingbetalers ons deel. Dat offer is beperkt en betekent niet, dat er ineens niets meer gebeurt voor de inwoners van Nissewaard.

Is onze veiligheid volledig gegarandeerd?  is ook een veel gestelde en belangrijke vraag.

Het antwoord daarop is volmondig Nee, die is ie nooit voor de volle 100% te garanderen. We kunnen wel proberen er alles aan te doen om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen. Moet dat door nee te zeggen tegen een opvang voor vluchtelingen? De SP vindt dat niet.

Zijn we niet alleen bezig gelukszoekers te helpen?

Foto: krijst / perceptie-cartoon-krewinkelkrijst

Ongetwijfeld zitten er tussen de vluchtelingen mensen die uit economische motieven naar Nederland komen en niet op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Op dit moment is daar geen plaats voor.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niemand moeten helpen door geen opvang te regelen, maar wel dat wij ons best moeten doen om goed te screenen.

Waarom geen opvang in de regio? Beter voor hen en beter voor ons.

Natuurlijk is dat de wens van iedereen. Mensen zijn daar bij hun eigen omgeving en kunnen bij vrede zo snel dat mogelijk is, terugkeren naar hun eigen woonplaatsen. De opvang in de regio zit al barstensvol. In Libanon en Jordanie lopen de kampen over en ontstaan niet menswaardige toestanden. Saoudi Arabie is geen optie wegens de godsdienstige vijandigheid.

Er is nu een akkoord om mensen in de regio op te vangen. Daarmee komt er mogelijk een daling van het aantal mensen dat vlucht richting Noord-Europa. Maar kijk niet vreemd als er andere wegen worden gevonden om meer veiligheid te vinden,  dan het Turkije van vandaag kan bieden.

Foto: NOS / NOS

Feit blijft dat er intussen tienduizenden vluchtelingen in Noord-Europa zijn die in de noodopvang zitten of in grote AZC's. Een toestand die niemand wenselijk vindt. De kleinere centra kunnen bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van deze mensen.

Voor uitgeprocedeerde asielzoekers geldt hetzelfde. Wanneer landen niet bereid zijn vluchtelingen terug te nemen, los je dat probleem niet op door geen opvangcentra te openen maar door internationale oplossingen te zoeken.

Hoeveel overlast zullen ondernemers ondervinden?

Wij verwachten niet dat de ondernemers in de buurt veel hinder zullen ondervinden van deze mensen. Er zal extra aandacht zijn voor de veiligheid. De mensen hebben een dagbesteding en zullen ook worden bezig gehouden door scholing. Al met al verwachten wij daar weinig problemen.

Deze overwegingen tezamen met andere hebben ons doen besluiten om voor het Collegevoorstel te stemmen.

Reactie toevoegen

U bent hier