h

Gemeente Nissewaard

18 juni 2013

Gemeente Spijkenisse onder curatele, kwestie van tijd?

Bij de raadsvergadering van dinsdag 11 juni werd gesproken over het schuiven van geld van het ene potje naar het andere. Het College had dit voorgesteld. Bij de begroting voor het Nieuwe Theater heeft men meer geld nodig. Dat komt doordat een aanbestedingsvoordeel dat men dacht te halen, niet is behaald. Men wil voor onverwachte uitgaven toch 1,6 miljoen euro reserveren. De SP heeft daarop aangegeven, dat men er wijzer aan had gedaan destijds een ander theater te ontwerpen. In de periode dat het besluit werd genomen om het theater te bouwen verzocht de SP om uitstel tot betere tijden.

Lees verder
12 mei 2013

Wat kost 1 ontslag?

Een interessant artikel in de Volkskrant van 8 mei 2013. Ik citeer:” Ambtenaar B. wordt ontslagen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit bespaart de overheid op het eerste gezicht 80.000 euro op de collectieve uitgaven: het salaris van B. plus de secundaire arbeidsvoorwaarden plus een werkplek op het Ministerie.
De werkelijke besparingen zijn echter vele malen lager.

Lees verder
21 april 2013

Iedere burger......

wordt geacht de wet te kennen. U, ik, iedereen op Nederlands grondgebied, wordt geacht te weten wat mag en niet mag. Dat is wel heel veel gevraagd. Dat we niet op de stoep mogen fietsen weet iedereen. Ook dat je niet mag stelen. We mogen ons bij overtreding van de regels niet verschuilen achter: "Mocht dat niet? Dat wist ik niet". En toch gebeurt dit. En het is nog begrijpelijk ook…..

Lees verder
16 maart 2013

Leegstaande parkeergarages: een molensteen om de nek van Spijkenisse?

De raadscommissie had onlangs een (besloten) vergadering met als onderwerp de parkeerinkomsten. Wat is nu het probleem? De parkeerinkomsten blijven achter ten opzichte van de uitgaven die je als gemeente doet. Bij ongewijzigd beleid worden de verliezen nooit meer goed gemaakt. Het tekort is in het eerste jaar €2,5 miljoen. Het financieel tekort het jaar erna is maar iets minder dan het eerste jaar. Op 1 mei 2013 zullen de parkeertarieven meer verhoogd worden dan vorig jaar is afgesproken.
Een jaar na de invoering van de parkeernota, wordt nu al duidelijk dat er iets niet goed zit. Omdat de financiële onderbouwing naar onze mening te gering was, wilde SP meer informatie ontvangen:

Lees verder
10 maart 2013

De Zorg = onze Zorg

16e maart is actiedag in Spijkenisse om aandacht te vragen voor de afbraak van de zorg. Die dag is de laatste dag van de week van de Zorg en Welzijn! Allerlei zorginstellingen in Spijkenisse houden dan een open dag.

Lees verder
12 januari 2013

"NEE” tegen de coffeeshop

De meerderheid van de raad is tegen een coffeeshop in Spijkenisse. Nu buiten Spijkenisse geen locatie mogelijk is heeft de VVD verklaard mordicus tegen een vestiging in het Centrum te zijn. De ONS steunt dat standpunt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier