h

SP Nissewaard: Is verbetering Armoedebeleid Nissewaard in zicht?

15 mei 2016

SP Nissewaard: Is verbetering Armoedebeleid Nissewaard in zicht?

In 2011 is een nieuwe nota vastgesteld omtrent het minimabeleid. Het ging om vereenvoudiging van het tot dan toe gevoerde Armoedebeleid. Dat nieuwe beleid ging in 2013 in. De SP heeft toen aan het College gevraagd het jaar erop het nieuwe beleid te evalueren. Wat zijn de gevolgen geweest van de verandering en wat heeft het ons opgeleverd? Was het een verstandig besluit om het beleid te wijzigen? En heeft het de gewenste gevolgen voor degenen die er van afhankelijk zijn?

Nu pas wordt dat beleid opnieuw bekeken. Daar ging een onderzoek van bureau Tympaan en een van de Rekenkamer aan vooraf. Die concludeerden dat er beter met de burgers gecommuniceerd moet worden. Eerder deed de Ombudsman mw. Zwaneveld  dat ook in haar jaarverslagen. Een andere conclusie van de rekenkamer is dat we naar de burgers tóe zullen moeten. Die mening deelt de SP. “Sterker nog, bij de constatering twee jaar geleden dat er nog  € 200.000 overbleef, omdat burgers niet om ondersteuning verzochten, hebben wij dat ook meegegeven aan het College. Het College heeft het geld toen, tot onze teleurstelling echter anders besteed”, aldus fractievoorzitter Hans Mellink.

Inmiddels zijn wij drie 4 jaar verder en constateert de SP dat uit onderzoek blijkt dat veel huishoudens in Nissewaard op of onder de armoedegrens leven. “Nog ernstiger is het feit dat meer kinderen in armoede opgroeien dan 4 jaar geleden. Dat is wel verklaarbaar, maar aan die constatering alleen,  hebben zij niets ”, aldus Mellink die vindt dat er een oplossing gezocht moet worden om het Armoedeprobleem in Nissewaard op te lossen. Dat kan door anders met toeslagen om te gaan. Dat kan ook door af te zien van eigen bijdragen. “De SP heeft deze altijd afgewezen omdat wij het een boete vinden op ziek zijn of afhankelijk zijn. Bovendien treft zij de Minima keihard in hun portemonnee. En daardoor, zo blijkt ook uit onderzoek, stellen zij vaak een vraag om zorg of hulp uit waardoor op een later moment veel duurdere hulp moet worden geboden. Daarmee schiet de eigen bijdrage het doel voorbij. Wij zijn benieuwd welk advies de raad op 23 juni krijgt voorgeschoteld. Mensen die belang hebben bij dit onderwerp adviseren wij om de bespreking in de Commissie goed te volgen en eventueel door middel van inspreken of via politieke partijen hun invloed uit te oefenen op het beleid dat voor een langere periode zal  worden vastgesteld”. Of het beter wordt, dan het nu is, is daarbij de grote vraag.

Reactie toevoegen

U bent hier