h

SP kan begroting niet goedkeuren

16 november 2016

SP kan begroting niet goedkeuren

Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad heeft de SP deze afgewezen. De redenen hiervoor zijn er twee. Allereerst is de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht terwijl er nog grote tegenvallers aan zitten te komen die we niet kunnen opvangen. Dat vinden wij onverantwoord.  De SP vindt het tijd worden om te gaan bezuinigen. De andere reden is dat er niets extra’s wordt uitgetrokken voor het bestrijden van de armoede onder kinderen.

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat in Nissewaard opgroeit in armoede toegenomen. Dat is nu een probleem, maar ook in de toekomst. Allerlei onderzoeken wijzen uit dat kinderen die in armoede opgroeien een veel grotere kans hebben op allerlei gezondheidsproblemen. Mensen die in armoede leven, leven gemiddeld een flink aantal jaren minder dan mensen die voldoende inkomen hebben. De coalitiepartijen willen wel wat doen, maar geen extra geld uitgeven. Staatssecretaris Klijnsma heeft toegezegd, dat hiervoor geld door het kabinet zal worden vrijgemaakt. Dat zal echter niet eerder komen dan halverwege 2017. En zo wordt extra hulp weer vooruit geschoven.

Meer geld uitgeven aan mensen in armoede en tegelijk
bezuinigen omdat dit moet, lijkt onlogisch. We vergeten echter dat er veel achterstallig onderhoud is in de aanpak van armoede. Ook op minimabeleid is afgelopen jaren flink bezuinigd. Denk aan het intrekken van de Rotterdampas en het afschaffen van kwijtscheldingen. Maar ook de eigen bijdragen doen geen goed. Door de crisis is het aantal armen in Nissewaard de laatste jaren toegenomen. Nu geld investeren betaalt zich in de toekomst uit. Er zal minder geld nodig zijn voor jeugdzorg en minder voor gezondheidszorg. Achteraf waren we toch beter af geweest met een goedkoper theater, een goedkopere boekenberg en een parkeergarage minder. Deze kosten miljoenen meer dan nodig en dat geld had nu aangewend kunnen worden om te investeren in het armoedebeleid. Het is maar wat je belangrijk vindt.

Reactie toevoegen

U bent hier