h

Gemeente Nissewaard

28 januari 2014

Oppositie buitenspel gezet....

Eén van de taken van de Gemeenteraad is het controleren van het werk van het College. Daaronder valt ook de controle op subsidies. De Rekenkamer heeft vastgesteld, dat in het verleden niet voldoende is gecontroleerd op de uitgaven van met name  het Leger des Heils in Spijkenisse.

Lees verder
18 november 2013

Ons hart klopt wel links

Afgelopen raadsvergadering ging het weer eens ergens over. Niet over grote projecten of voetbalvelden, niet over grondexploitatie of het theater maar over reumapatienten en kinderen die in armoede opgroeien. De Reumapatientenvereniging Spijkenisse zal in 2015 worden getroffen.

Lees verder
18 november 2013

Wie zijn gat verbrandt…

Afgelopen raadsvergadering ging het wederom nergens over. Over tekorten op de begroting en de bezuinigingen die daardoor moeten plaatsvinden. En ze kwamen natuurlijk weer voorbij: een heel duur theater, een heel dure bibliotheek (die werd nog even badinerend “Glasbak” genoemd), teveel parkeergarages en de grondexploitatie. Tot grote ergernis van de VVD.

Lees verder
22 oktober 2013

Burgemeester Salet liegt niet over wachtgeld

  Dat zou eigenlijk de kop moeten zijn boven het artikel dat op 22 oktober in het AD is geplaatst door journalist Theo Teitsma. Maar ja, dat onze burgemeester niet liegt, is geen nieuws. Nu er staat dat “de burgemeester jokt” (dat klink toch gezelliger dan liegt) met daaronder de mededeling dat oud wethouder ’t Hart al 40.000 euro kreeg.

Lees verder
17 oktober 2013

De raad stemt unaniem

Het gebeurt niet vaak in de gemeenteraad van Spijkenisse, dat de voltallige gemeenteraad vóór een ingediende motie stemt. In de vergadering van 16 oktober 2013 gebeurde dat wel. Het ging om een motie van de PvdA en SP die betrekking had op ons Spijkenisse Medisch Centrum.

Lees verder
14 oktober 2013

Let op: Potje Bijzondere Bijstand nog lang niet leeg!

Het blijkt dat de gereserveerde gelden voor het zogenaamde persoonlijk minimabudget (voorheen de langdurigheidstoeslag en de kindgebondentoeslag) lang niet zijn uitgegeven

Lees verder
11 juli 2013

Martkwerking en zorgkannibalisme, welke verantwoordeijkheid heeft het College van B&W?

Enkele bespiegelingen van Hans Mellink tijdens de laatste vergadering in juli 2013 van de gemeenteraad.
“Van de vorige kadernota (financieel plan voor de komende jaren) herinner ik mij eigenlijk maar één zinsnede: daar wil ik het niet over hebben. Dat is misschien wel veel zeggend”. Ik vroeg mij af wat na deze 5 minuten van deze voordracht bij de lden van onze gemeenteraad blijft hangen.

Lees verder
30 juni 2013

Verslag van de informatiebijeenkomst op 28 juni bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis en een oproep om op 3 juli aanwezig te zijn in Den Haag.

Het is vrijdagmiddag 28 juni 2013. Het is een wat kille en winderige dag. Toch is het druk bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis. De SP wil in gesprek met patiënten en medewerkers.
Er staan een aantal rode SP busjes voor het ziekenhuis. De soepkar is aanwezig en langzaam maar zeker komen er steeds meer mensen aan. Renske Leijten en Henk van Gerven , beide tweede Kamerlid arriveren rond 16.00 uur ook Emile Roemer wordt nog verwacht. Helaas is die wat later. Hij staat te wachten voor voor de Spijkenisserbrug(!).

Lees verder
18 juni 2013

Metrowat.......?

De Metropoolregio. U kent dit woord vast en zeker. Vroeger had je Openbaar Lichaam Rijnmond. Tegenwoordig heb je de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) en per 1 januari 2014 willen de burgemeesters Aboutaleb en van Aartsen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag opgericht hebben. De gemeenten nemen hierover in de zomermaanden een beslissing.

Lees verder
18 juni 2013

Elke zondag boodschappen doen?

In de gemeenteraad is een voorstel aan de orde over het instellen van koopzondagen. Het College wil dat iedere zondag de winkels in het centrum van Spijkenisse open zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier