h

Van afval naar grondstof

14 december 2016

Van afval naar grondstof

Er is op het ogenblik veel te doen over de afvalstoffenheffing in Nissewaard, vooral als het gaat over het ophalen van grof vuil. Eerder dit jaar is er nieuw beleid vastgesteld over afvalstoffen, of beter gezegd grondstoffen. Want we streven er naar zo veel mogelijk het afval opnieuw te gebruiken en dan wordt afval dus weer een grondstof voor iets anders.

Nissewaard heeft daar naar het oordeel van de SP goede keuzes gemaakt. We gaan omgekeerd inzamelen. Afval dat kan worden hergebruikt (en dus geld oplevert) wordt opgehaald en afval dat niet meer kan worden gebruikt (en dus geld kost) moet je zelf wegbrengen. Dat stimuleert om goed je afval te scheiden en dus weinig restafval over te houden. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Toen dit beleid door de gemeenteraad werd vastgesteld heeft de SP bezwaar gemaakt tegen één onderdeel, namelijk dat mensen moeten gaan betalen om het grof vuil op te laten halen (zelf wegbrengen blijft gratis). En  dat om één reden: dat pakt heel vervelend uit voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn om hun grof vuil weg te brengen of het zich niet kunnen veroorloven om
auto te rijden of natuurlijk allebei. We zagen dat met name ouderen, mensen met een bewegingsbeperking  en mensen met een uitkering hiervan de dupe zouden worden.

Hoewel we als SP de enige partij waren die met dit bezwaar kwam heeft de wethouder toegezegd dat hij zou zorgen dat dit soort mensen niet de dupe zouden worden. Met die toezegging konden wij akkoord gaan met dit plan. Want het blijft een goed plan waar uiteindelijk iedereen beter van wordt.

In de raadsvergadering van 7 december jongstleden zijn de gemeentelijke belastingen vastgesteld. Dus ook dat er binnenkort betaald moet worden voor het laten ophalen van grof vuil. Wethouder Mijnans heeft daarbij opnieuw zijn belofte bevestigd dat er maatwerk komt voor mensen voor wie dit een probleem oplevert. “Al moeten we het zelf uit de achtertuin slepen” waren zijn letterlijke woorden. Ook dacht hij bijvoorbeeld aan een soort strippenkaart met een tegoed voor mensen die het niet kunnen betalen. Met het vastleggen van deze toezegging hebben wij opnieuw voor dit voorstel gestemd.

Wij zullen de wethouder aan zijn toezegging houden. Doet u dat ook! Heeft u het gevoel dat de gemeente zich op dit punt niet aan zijn woord houdt laat het ons weten, dan spreken we de wethouder daar op aan. Afspraak is afspraak, wat ons betreft!

Reactie toevoegen

U bent hier