h

SP voor de opvang van 250 vluchtelingen

10 februari 2016

SP voor de opvang van 250 vluchtelingen

Al in september 2015 is bekend gemaakt dat Nissewaard 250 vluchtelingen gaat opvangen. De SP heeft toen al aangegeven hiermee in te stemmen. Tot dusverre heeft het COA nog steeds geen plaats bepaald. De gebeurtenissen in Keulen en elders in Europa hebben geen verandering gebracht in het standpunt dat wij innemen. Natuurlijk begrijpen wij de angsten die deze berichten bij mensen oproepen. Natuurlijk begrijpen wij het als mensen balen dat zij nog enkele maanden langer moeten wachten op een huis. En natuurlijk kost de opvang geld. Dat is allemaal waar. Maar hou de feiten in de gaten en laat je vooral niet gek maken door de sociale media.

Die staan ondertussen vol met Broodje Aap verhalen. Voor de wandaden van enkelen mag je een hele groep niet afrekenen. Dat is onredelijk, onmenselijk en ook onwenselijk. Het is in strijd met onze basisbeginselen gelijkheid, solidariteit en menselijke waardigheid. Nederland heeft door deelname aan de oorlogen in Irak en Afghanistan bijgedragen aan de onrust in de Arabische wereld. Nu moeten we onze verantwoordelijkheid ook nemen door te helpen bij het opvangen van de vluchtelingen. De omringende landen kunnen het alleen niet aan. Daarnaast moeten wij ons als Europa sterk maken voor een vredesoplossing. Blijven bombarderen heeft geen zin. De stroom vluchtelingen houdt zeker niet op als je de grens probeert dicht te houden. Probeer maar eens 24 uur per dag een grens van ca 1000 kilometer op slot te houden. Dat moet je met heel veel mensen doen. Als daar grote groepen tegelijk aankomen, hou je die moeilijk tegen. Een tijdelijke opvang is menselijk. Het biedt de mensen de mogelijkheid om op adem te komen, zich vrij te voelen en weer aan hun toekomst te werken door te leren of te werken. Of die toekomst in Syrië is, in Irak of Afghanistan of in Nederland zal de tijd ons leren. Niemand spreekt meer over de Hongaarse vluchtelingen uit 1956, de Vietnamese bootvluchtelingen uit de beginjaren ‘80 en de Balkanvluchtelingen vanaf 1991. Velen zijn opgegaan in de Nederlandse bevolking. Anderen (met name uit voormalig Joegoslavie) zijn teruggekeerd. Natuurlijk zal het een aantal jaren duren voor de rust in het gebied terugkeert en men wellicht teruggaat naar de geboortegrond. En natuurlijk zal een aantal van hen in Nissewaard blijven. Wij hebben er vertrouwen in dat het College al het mogelijke zal doen om de opvang te laten slagen. En daar ligt onze eerste zorg: kunnen zij snel Nederlands leren, kunnen de kinderen snel naar school en kunnen deze mensen naast de huidige bewoners een huis en werk krijgen? 

Reactie toevoegen

U bent hier