h

Gemeente Nissewaard

8 mei 2017

Nissewaard Gemeenste Gemeente van Nederland ? Dat kan toch niet waar zijn?

Carrie schrijft regelmatig columns in het AD over misstanden in de samenleving. Dit weekeind schreef zij op de website van het AD dat zij Nissewaard wil voordragen als kandidaat als de verkiezing Gemeen(s)te van Nederland zou worden gehouden.

Lees verder
7 mei 2017

Vrijheid is een groot goed !

4 mei is de dag waarop wij elk jaar om 20.00 uur even tweeminuten stilstaan bij het offer dat veel mensen hebben moeten brengen om ons de vrijheid te geven.

Lees verder
20 april 2017

SP steunt motie voor Dress for Succes (DfS) niet

Soms sta je als partij voor een moeilijke keuze. Zeker als het gaat om een bedrag van maar € 10.000.-. Op de begroting is het nauwelijks iets en als je het krijgt, is er altijd een goede bestemming voor te vinden.

Lees verder
6 april 2017

Toch kindergemeenteraad in Nissewaard?

Nee want daar was het college niet voor te porren. Een motie om die in Nissewaard in te stellen, werd niet uitgevoerd.

Lees verder
30 maart 2017

Over Armoedebeleid Nissewaard geen nieuws

Dat Armoede een onderwerp is waar men liever niets over zegt
of hoort, bleek wel bij de behandeling van de Nota Minimabeleid Nissewaard. Na 5 jaar met de oude regels te hebben gewerkt, moesten eventueel nieuwe regels worden vastgesteld.

Lees verder
13 maart 2017

Geen zicht op extra middelen voor Armoedebestrijding

Staatssecretaris Klijnsma heeft kort geleden aan Nissewaard
geld beschikbaar gesteld om te besteden aan kinderen die in armoede leven.

Lees verder
13 januari 2017

SP steunt Bewonersvereniging Waterland

Bewonersvereniging Waterland en bewoners uit de wijk vertelden ons dat zij zich zorgen maken.

Lees verder
23 december 2016

Roep om terugkeer coffeeshop

Deze tekst boven het artikel van 21-12-16 in het AD lijkt te veronderstellen dat SP Nissewaard de coffeeshop in Spijkenisse terug wil hebben. En wel op korte termijn. Het ligt minder zwart-wit dan dat. 

Lees verder
21 december 2016

Bodem schatkist Nissewaard in zicht.

Zaterdag konden we allemaal in het AD lezen dat de wethouder Hamerslag  van financiën zich zorgen maakt over de schatkist van de gemeente. Er moeten stukken grond, die in erfpacht zijn uitgeleend, worden verkocht om geld binnen te krijgen. De bouw van huizen op het Land, de Elementen de Haven en natuurlijk Heer en Meester kan niet snel genoeg gaan omdat er meer geld de schatkist uitgaat dan er
binnenkomt. In dezelfde krant geeft vertrekkend VVD-raadslid   Scheek aan dat hij zich afvraagt of 30 miljoen niet te duur was voor de Stoep.  Maar ja, de trein reed en anderen vóór hem hadden al besloten om “ja” te zeggen.  Natuurlijk reed de trein, zoals hij zegt maar nog niet op volle snelheid. Toen hij aantrad, moest het besluit tot de bouw van dit dure theater nog worden genomen. En op dat moment konden we echt nog wel terug. Er zat nog geen heipaal in grond. De SP heeft toen voorgesteld de bouw uit te stellen tot er meer geld beschikbaar was én om het theater goedkoper te bouwen.  Op verzoek van de SP werd over het starten van de bouw hoofdelijk gestemd. Scheek had ook  “tegen” kunnen roepen. De raadsleden van de collegepartijen stemden allemaal voor. Berouw komt helaas na de zonde en met de kennis van nu….. keuren we toch allemaal de begroting  voor 2017 goed.  Hoewel alle partijen heel goed weten dat
Nissewaard er financieel beroerd voorstaat. Ondertussen krijgt Nissewaard al een veeg uit de pan van de Provincie Zuid-Holland die vindt dat de reserves te gering zijn en dat snel iets gedaan moet worden aan de wankele positie van de gemeente. En dat was precies één van de twee redenen voor de SP om tegen de begroting te stemmen.
Lees verder
14 december 2016

Van afval naar grondstof

Er is op het ogenblik veel te doen over de afvalstoffenheffing in Nissewaard, vooral als het gaat over het ophalen van grof vuil. Eerder dit jaar is er nieuw beleid vastgesteld over afvalstoffen, of beter gezegd grondstoffen. Want we streven er naar zo veel mogelijk het afval opnieuw te gebruiken en dan wordt afval dus weer een grondstof voor iets anders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier