h

Gemeente Nissewaard

21 november 2015

SP Nissewaard stemt weer tegen begroting!

De SP stemde in de Gemeenteraad van Nissewaard tegen de begroting van het College. Samen overigens met de PvdA. De reden voor het tegenstemmen is dat wij een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden, niet in de begroting terug zien.

Lees verder

SP stemt in de Raad tegen Kadernota

Naast de PvdA stemde de SP als enige partij tegen de Kadernota. Dit stuk wordt elk jaar opgesteld om het college aan te geven, hoe de gemeenteraad graag zou willen dat het college de stad  bestuurt.Lees verder
18 juni 2015

SP en de grenscorrectie Oudenhoorn

SP Nissewaard staat vanaf het begin duidelijk in het proces: Bernisse heeft Spijkenisse gevraagd om samen te mogen gaan omdat Bernisse de grote hoeveelheid werk die van het Rijk naar de Gemeenten werd gestuurd niet meer aan zou kunnen. De reden hiervoor was de veel te grote werkhoeveelheid voor een veel te klein ambtenarenkorps. Het ging dus niet om de vraag van Spijkenisse of Bernisse er bij wilde komen! SP is hiermee akkoord gegaan zonder volksraadpleging onder de voorwaarden dat het de burger geen extra geld kost en dat er geen lijken in de kast van Bernisse zaten.

Lees verder
14 juni 2015

Zonnepanelen voor huurders Nissewaard

Foto: SP

Dat is wat SP Nissewaard wilde bereiken met het initiatief tot het indienen van een motie bij de laatste raadsvergadering. Hier zijn twee redenen voor. Allereerst zou dit een manier kunnen zijn om de woonlasten van huurders te verminderen. Daarnaast heeft de gemeente de verplichting vanuit het verdrag van Kyoto om de CO2 uitstoot te verminderen. Ook daar wordt een bijdrage aan geleverd, als woningen in Nissewaard van zonnepanelen worden voorzien.

Lees verder
31 mei 2015

SP pleit voor zonnepanelen op huurwoningen Nissewaard

Foto: consuminder / consuminder.nl

Mede naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en het onderzoek dat de SP Nissewaard hield naar de gevolgen voor de huurders in Nissewaard heeft de SP besloten om bij de raadsvergadering van 10 juni a.s. een motie in te dienen. 

Lees verder
19 mei 2015

SP niet ontevreden met uitkomst onderzoek huurverhoging

In verband met de komende huurverhoging onderzocht SP Nissewaard de gevolgen voor de huurders. Zij verzocht de woningcorporaties die in Nissewaard huizen verhuren om gegevens en kreeg deze ook geleverd

Lees verder
8 april 2015

De eerste 100 dagen van het college van B & W Nissewaard

Inmiddels zit het huidige College van B & W Nissewaard 100 dagen sinds zij is geïnstalleerd op
2 januari 2015.  Wat is er sindsdien gebeurd? 

Lees verder
3 april 2015

Motie SP en D66 aangenomen in Raad Nissewaard

Op 1 april werd gestemd over een motie van SP en D66  waarin werd gevraagd om een onderzoek naar de haalbaarheid van een Kinder gemeenteraad.  Deze werd unaniem aangenomen en dat is de tweede motie in korte tijd. Dat alle politieke partijen er achter staan, komt omdat zij er allemaal van overtuigd zijn dat de betrokkenheid van burgers in de Gemeente Nissewaard nu tekort schiet. Dat leiden zij af uit de opkomst bij de Gemeente-raadsverkiezingen (35%) en de Provinciale Staten (39%).

Lees verder
23 maart 2015

SP blij met steun van partijen voor Kinderombudsman

Foto: SP

Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg naar de Gemeenten gegaan. Omdat kinderen een zeer kwetsbare partij zijn en de SP het heel belangrijk vindt dat zij ergens met eventuele klachten en problemen naar toekunnen, willen wij  graag dat zij bij een Kinderombudsman terecht kunnen. Die is er. Dat is een landelijk opererende persoon: Marc Dullaart. Wij willen nog een stap verder gaan en de Kinderombudsman dichter bij huis hebben.

Lees verder
10 maart 2015

Coalitie ONS, VVD en CDA keert Voedselbank de rug toe!

Dat vind de SP. De SP vindt ook, dat voedselbanken niet moeten bestaan in Nederland want: Er is genoeg voor Iedereen. Het moet alleen eerlijker worden verdeeld. Die stelling heeft Hans Mellink ook in de raad ingenomen bij de motie over de huursverhoging voor de Voedselbank. Iedereen die huurt, krijgt te maken met huursverhogingen, dus de Voedselbank ook. Nu heeft de Raad eerder afgesproken, dat zij de huursom van € 20.000 per jaar betaalt en dat de Voedselbank zelf sponsors zoekt voor meer geld als dat nodig is. Dat heeft zij gedaan, zo laat men weten , maar er zijn geen sponsors te vinden die de huursverhoging willen betalen. Het gaat om ca € 800. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier