h

Nieuws uit 2016

23 december 2016

Roep om terugkeer coffeeshop

Deze tekst boven het artikel van 21-12-16 in het AD lijkt te veronderstellen dat SP Nissewaard de coffeeshop in Spijkenisse terug wil hebben. En wel op korte termijn. Het ligt minder zwart-wit dan dat. 

Lees verder
21 december 2016

Bodem schatkist Nissewaard in zicht.

Zaterdag konden we allemaal in het AD lezen dat de wethouder Hamerslag  van financiën zich zorgen maakt over de schatkist van de gemeente. Er moeten stukken grond, die in erfpacht zijn uitgeleend, worden verkocht om geld binnen te krijgen. De bouw van huizen op het Land, de Elementen de Haven en natuurlijk Heer en Meester kan niet snel genoeg gaan omdat er meer geld de schatkist uitgaat dan er
binnenkomt. In dezelfde krant geeft vertrekkend VVD-raadslid   Scheek aan dat hij zich afvraagt of 30 miljoen niet te duur was voor de Stoep.  Maar ja, de trein reed en anderen vóór hem hadden al besloten om “ja” te zeggen.  Natuurlijk reed de trein, zoals hij zegt maar nog niet op volle snelheid. Toen hij aantrad, moest het besluit tot de bouw van dit dure theater nog worden genomen. En op dat moment konden we echt nog wel terug. Er zat nog geen heipaal in grond. De SP heeft toen voorgesteld de bouw uit te stellen tot er meer geld beschikbaar was én om het theater goedkoper te bouwen.  Op verzoek van de SP werd over het starten van de bouw hoofdelijk gestemd. Scheek had ook  “tegen” kunnen roepen. De raadsleden van de collegepartijen stemden allemaal voor. Berouw komt helaas na de zonde en met de kennis van nu….. keuren we toch allemaal de begroting  voor 2017 goed.  Hoewel alle partijen heel goed weten dat
Nissewaard er financieel beroerd voorstaat. Ondertussen krijgt Nissewaard al een veeg uit de pan van de Provincie Zuid-Holland die vindt dat de reserves te gering zijn en dat snel iets gedaan moet worden aan de wankele positie van de gemeente. En dat was precies één van de twee redenen voor de SP om tegen de begroting te stemmen.
Lees verder
14 december 2016

Van afval naar grondstof

Er is op het ogenblik veel te doen over de afvalstoffenheffing in Nissewaard, vooral als het gaat over het ophalen van grof vuil. Eerder dit jaar is er nieuw beleid vastgesteld over afvalstoffen, of beter gezegd grondstoffen. Want we streven er naar zo veel mogelijk het afval opnieuw te gebruiken en dan wordt afval dus weer een grondstof voor iets anders.

Lees verder
14 december 2016

Bestuurswisseling SP Nissewaard

Foto: Hans Mellink / ALV dec 2016

Bij de SP afdeling Nissewaard heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Op 12 december werd afscheid genomen van Theo den Boer (foto).
Uit handen van fractievoorzitter Hans Mellink ontving hij een klein cadeau om samen met zijn vrouw van te gaan genieten. Helaas moest hij zijn functie opgeven. Desondanks werd zijn inzet de afgelopen jaren zeer gewaardeerd door de leden van de afdeling.

Lees verder
13 december 2016

SP voor de komst van Happy Italy

SP Nissewaard heeft in de raadsvergadering van 7 december vóór het plan van het college gestemd om een vestiging van Happy Italy in de Boekenberg onder te brengen.
Lees verder
27 november 2016

Einde huurexplosie?

Zes jaar VVD-beleid heeft een huurprijsexplosie veroorzaakt. De SP stelt daarom voor om de huur voor alle sociale huurwoningen blijvend met 400 euro per jaar te verlagen. Teken ervoor! doemee.sp.nl/huurverlaging

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier