h

Nieuws uit 2016

4 maart 2016

Woonvisie aangenomen : Armoedzaaiers of economisch zwakkeren? Daar houden ONS, VVD en CDA niet van!

Foto: SP

Afgelopen woensdag 2 maart werd door de gemeenteraad 
de Woonvisie aangenomen. Enkele partijen vonden het vervelend dat werd gesuggereerd dat dat zij tegen armoedzaaiers zouden zijn als voor de woonvisie werd gestemd.  Wij vinden en hebben ook gezegd dat in de woonvisie onvoldoende aandacht wordt gegeven aan mensen met een smalle beurs. Wij vinden dat als je voor de ongewijzigde woonvisie bent, je steun geeft aan het College van Burgemeester & Wethouders en het er mee eens bent dat onvoldoende aandacht gegeven wordt aan kwetsbare bewoners. Met deze tegenstelling heb je van de politieke partijen wel een duidelijke uitspraak.

Lees verder
28 februari 2016

SP op de markt van Spijkenisse

Foto: SP
Afgelopen zaterdag was de SP Nissewaard weer aanwezig op de markt. Net als de week ervoor vroegen de leden van de SP burgers van Nissewaard naar hun mening over de betaalbaarheid van huurwoningen in Nissewaard. Daar was menig Spijkenisser  niet tevreden over.Lees verder
18 februari 2016

SP is voor méér sociale huurwoningen

Op vrijdag 12 februari stond op de Voorne Putten editie van het Algemeen Dagblad te lezen: “Nissewaard is komst armoedzaaiers beu”. Daarbij wordt gedoeld op een aantal mensen met een uitkering of zeer laag inkomen die aangewezen zijn op ondersteuning door de Gemeente Nissewaard. Daarbij wordt aangegeven dat het om “sociaal zwakkeren” gaat en dat die voor problemen in de buurten zorgen. Gemeenten in de regio willen deze mensen kwijt en verwijzen ze kennelijk naar Nissewaard omdat je daar snel een goedkope woning zou kunnen krijgen. 

Lees verder
10 februari 2016

Grote interesse SP bijeenkomst provinciehuis over tekort betaalbare woningen

Al vele jaren is er een tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. Het aantal goedkope sociale huurwoningen is afgenomen van 45% in 1986 naar 19% in 2012. Gemiddeld is de wachttijd 8 jaar. Tussen 2009 en 2015 is de gemiddelde sociale huurder 117 euro per maand (28,8%) meer aan huur gaan betalen. Door de enorme huurverhogingen van de laatste jaren zijn huurders verder in de knel gekomen.

Lees verder
10 februari 2016

SP voor de opvang van 250 vluchtelingen

Al in september 2015 is bekend gemaakt dat Nissewaard 250 vluchtelingen gaat opvangen. De SP heeft toen al aangegeven hiermee in te stemmen. Tot dusverre heeft het COA nog steeds geen plaats bepaald. De gebeurtenissen in Keulen en elders in Europa hebben geen verandering gebracht in het standpunt dat wij innemen. Natuurlijk begrijpen wij de angsten die deze berichten bij mensen oproepen. Natuurlijk begrijpen wij het als mensen balen dat zij nog enkele maanden langer moeten wachten op een huis. En natuurlijk kost de opvang geld. Dat is allemaal waar. Maar hou de feiten in de gaten en laat je vooral niet gek maken door de sociale media.

Lees verder
10 februari 2016

SP Nissewaard geeft een dikke onvoldoende voor de Woonvisie Voorne-Putten

In de raadsvergadering van 3 februari j.l.in Nissewaard is de Regionale Woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. Op het gebied van betaalbaarheid ligt de focus van deze visie op de middeninkomens en wordt de zorg voor de lage inkomens naar de woningcorporaties geschoven. De SP vindt dat onbegrijpelijk! De laatste jaren zijn de huren, mede onder druk van de verhuurdersheffing flink gestegen. De huur voor steeds meer woningen komt in de buurt van de maximale huurgrens. Woningverbetering is natuurlijk prima, maar ook daar geldt dat daardoor de huren stijgen. Het gevolg is dat er steeds minder goedkope woningen beschikbaar komen die betaalbaar zijn voor de mensen met de smalste beurs. Wij vinden als SP dat hier de aandacht moet liggen en niet bij de middeninkomens.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier