h

Nieuws uit 2016

15 mei 2016

SP Nissewaard: Is verbetering Armoedebeleid Nissewaard in zicht?

In 2011 is een nieuwe nota vastgesteld omtrent het minimabeleid. Het ging om vereenvoudiging van het tot dan toe gevoerde Armoedebeleid. Dat nieuwe beleid ging in 2013 in. De SP heeft toen aan het College gevraagd het jaar erop het nieuwe beleid te evalueren. Wat zijn de gevolgen geweest van de verandering en wat heeft het ons opgeleverd? Was het een verstandig besluit om het beleid te wijzigen? En heeft het de gewenste gevolgen voor degenen die er van afhankelijk zijn?

Lees verder
23 maart 2016

Standpunt SP Nissewaard over de Vluchtelingenopvang in Nissewaard

Foto: SP

Vanuit onze kernwaarden, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Menselijke Waardigheid steunt de SP het college in haar voornemen medewerking te verlenen aan de komst van een aanvullende opvang voor vluchtelingen. Solidariteit stopt niet bij de grens van Nissewaard, niet bij de grens van Nederland en niet bij de grens van Europa.
Niets doen is geen optie. Er zijn vluchtelingen in Nederland en die moeten worden opgevangen. We lossen hier het vluchtelingenvraagstuk niet op maar we kunnen wel helpen een klein beetje van het menselijk leed te verminderen.

Lees verder
14 maart 2016

IN OEKRAÏNE IS CORRUPTIE HET SYSTEEM

Foto: SP

Het verdrag met Oekraïne zou goed zijn voor de bestrijding van corruptie. Die bestrijding is hard nodig want in dit land heeft corruptie het systeem niet aangetast; corruptie ís het systeem. Daarom heeft het land een hoge notering op de corruptie-index. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards ondervond dat pijnlijk in de praktijk.

Lees verder
14 maart 2016

4 april Informatieavond Referendum in Vlaardingen

Foto: SP

In april mogen we weer naar de stembus. Dankzij een burgerinitiatief mogen we via een referendum ons uitspreken over het associatieverdrag met Oekraïne. Maar wat is een associatieverdrag? En wat is Oekraïne voor land? En wat zijn de gevolgen voor de inwoners van Oekraïne en die van de rest van Europa? 

Lees verder
14 maart 2016

Start SP Campagne Referendum Oekraïne NEE = 100 x Beter !

Foto: SP

Het campagnelied gemaakt door Bob Fosko voor het Oekraïne-referendum op 6 april. U mag dan zeggen of u voor of tegen het verdrag van de Europese Unie met Oekraïne bent.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier