h

Huren in Nissewaard

26 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging ‘0 is genoeg’

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag.

Lees verder
20 november 2018

Vragenlijst huurwoningen Nissewaard

Foto: SP Veendam / SP Veendam

De afgelopen maanden hebben wij erg veel reacties en vragen gehad m.b.t. huurwoningen in Spijkenisse en omgeving. Vooral in Spijkenisse denken wij dat er veel vraag naar betaalbare huurhuizen zijn.

Lees verder
14 juli 2017

Hurend Nissewaard wordt Wakker !

Bij het aannemen van de Woonvisie, waarmee Nissewaard bepaalde hoe de komende jaren zou worden ingezet op de woningmarkt, stemde de SP als enige partij tegen dit plan. Reden: er was te weinig aandacht voor de sociale huur-woningen.  En dat terwijl er juist behoefte is aan meer sociale huurwoningen.

Lees verder
27 november 2016

Einde huurexplosie?

Zes jaar VVD-beleid heeft een huurprijsexplosie veroorzaakt. De SP stelt daarom voor om de huur voor alle sociale huurwoningen blijvend met 400 euro per jaar te verlagen. Teken ervoor! doemee.sp.nl/huurverlaging

Lees verder
10 februari 2016

SP Nissewaard geeft een dikke onvoldoende voor de Woonvisie Voorne-Putten

In de raadsvergadering van 3 februari j.l.in Nissewaard is de Regionale Woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. Op het gebied van betaalbaarheid ligt de focus van deze visie op de middeninkomens en wordt de zorg voor de lage inkomens naar de woningcorporaties geschoven. De SP vindt dat onbegrijpelijk! De laatste jaren zijn de huren, mede onder druk van de verhuurdersheffing flink gestegen. De huur voor steeds meer woningen komt in de buurt van de maximale huurgrens. Woningverbetering is natuurlijk prima, maar ook daar geldt dat daardoor de huren stijgen. Het gevolg is dat er steeds minder goedkope woningen beschikbaar komen die betaalbaar zijn voor de mensen met de smalste beurs. Wij vinden als SP dat hier de aandacht moet liggen en niet bij de middeninkomens.

Lees verder
14 juni 2015

Zonnepanelen voor huurders Nissewaard

Foto: SP

Dat is wat SP Nissewaard wilde bereiken met het initiatief tot het indienen van een motie bij de laatste raadsvergadering. Hier zijn twee redenen voor. Allereerst zou dit een manier kunnen zijn om de woonlasten van huurders te verminderen. Daarnaast heeft de gemeente de verplichting vanuit het verdrag van Kyoto om de CO2 uitstoot te verminderen. Ook daar wordt een bijdrage aan geleverd, als woningen in Nissewaard van zonnepanelen worden voorzien.

Lees verder
31 mei 2015

SP pleit voor zonnepanelen op huurwoningen Nissewaard

Foto: consuminder / consuminder.nl

Mede naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en het onderzoek dat de SP Nissewaard hield naar de gevolgen voor de huurders in Nissewaard heeft de SP besloten om bij de raadsvergadering van 10 juni a.s. een motie in te dienen. 

Lees verder
19 mei 2015

SP niet ontevreden met uitkomst onderzoek huurverhoging

In verband met de komende huurverhoging onderzocht SP Nissewaard de gevolgen voor de huurders. Zij verzocht de woningcorporaties die in Nissewaard huizen verhuren om gegevens en kreeg deze ook geleverd

Lees verder
28 maart 2015

SP Nissewaard onderzoekt gevolgen van huurverhoging

Foto: SP

Op 1 juli 2015 worden de huren in Nederland weer verhoogd. Omdat de Nationale Schuld moet worden verminderd, heeft Minister Blok van Wonen en Rijksdienst weer extra geld nodig. Dat haalt hij ook dit jaar bij de wooncorporaties weg. De wooncorporaties die onvoldoende geld in reserve hebben berekenen dat weer door aan de huurders. Dit heet de Verhuurheffing. Zoals u kort geleden kon lezen, heeft de Gemeenteraad van Nissewaard besloten, dat het niet nodig is om de Minister en de landelijke politieke partijen te verzoeken met die verkapte belastingverhoging te stoppen. ONS, VVD en CDA zagen het nut niet in van zo’n verzoek. Deze lastenverhoging per 1 juli zal ongetwijfeld leiden tot geldproblemen bij de mensen bij wie het water nu al tot aan de lippen staat. 

Lees verder
25 maart 2015

TWEEDE KAMER STEUNT SP-VOORSTEL OM HUREN TE VERLAGEN

Foto: SP

SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft vandaag een meerderheid van de Tweede Kamer achter haar voorstel gekregen om woningcorporaties te stimuleren om bij inkomensachteruitgang tot huurverlaging over te gaan. Mensen die daar gegeven hun inkomenspositie recht op zouden hebben, kunnen dan ook huurtoeslag kunnen krijgen. Karabulut: ‘De afgelopen tijd hebben ons veel geluiden bereikt van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. De huur moet waar nodig omlaag en sociaal worden. Woningcorporaties moeten daaraan meewerken.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier