h

Onderwijs

15 maart 2019

Steun aan de stakers 15-03-19, door SP- afdeling Nissewaard.

Foto: SP

Goed onderwijs is van levensbelang, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat is de praktijk ? Bomvolle klassen ,nauwelijks mogelijkheden om gedifferentieerd les te geven, zodat het individu tot zijn of haar recht kan komen, leraren die nauwelijks aan de vakinhoud toe komen, omdat een overbodige managementslaag alleen maar meer bureaucratie creëert .

Lees verder
12 februari 2019

Adhesie betuiging stakende scholieren

Foto: SP

Adhesie betuiging stakende scholieren:

Lees verder
22 januari 2018

Wachtlijst schoolverlaters speciaal onderwijs voor beschut werk is een politieke keuze

Voor 5 jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in Nissewaard breekt een onzekere periode aan.

Lees verder
30 juni 2014

Aanpak voortijdige schooluitval

Zoals iedereen weet is de school meer dan een bewaarplek voor jongeren. Ze worden opgeleid om de plaats van ouderen die werken over te gaan nemen. Daarvoor moeten zij een aantal jaren naar school. Met heel veel leerlingen gaat het goed. Daar zijn geen zorgen over en die zullen later als goed burger kunnen bijdragen aan een mooie en leefbare samenleving. Een klein deel valt tussen wal en schip. Zij halen geen diploma of met heel veel vallen en opstaan. Een deel van de oorzaken voor het niet of moeizaam halen van het diploma is verzuim. Dat is op te delen in verzuim omdat men even geen school heeft waar men onderwijs kan volgen en verzuim door niet op school te verschijnen. Dat laatste kan als spijbelen worden gezien en is op zichzelf niet verontrustend. De meeste volwassenen hebben wel eens een uurtje stiekem gespijbeld. Dat hoort bij de groei naar volwassenheid. Zorgelijk wordt het wanneer het veelvuldig voorkomt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Moeilijke thuissituatie, problemen met leren of leerkrachten, desinteresse of andere redenen. De SP vindt het belangrijk dat alle jongeren in Nederland een goede startkwalificatie hebben. Niet naar school gaan zorgt voor het voortijdig verlaten van de school, frustraties bij ouders, leerling, docenten en andere burgers en soms tot crimineel gedrag of een langdurig beroep op de gezondheidszorg. 

Lees verder

U bent hier