h

SP en de grenscorrectie Oudenhoorn

18 juni 2015

SP en de grenscorrectie Oudenhoorn

SP Nissewaard staat vanaf het begin duidelijk in het proces: Bernisse heeft Spijkenisse gevraagd om samen te mogen gaan omdat Bernisse de grote hoeveelheid werk die van het Rijk naar de Gemeenten werd gestuurd niet meer aan zou kunnen. De reden hiervoor was de veel te grote werkhoeveelheid voor een veel te klein ambtenarenkorps. Het ging dus niet om de vraag van Spijkenisse of Bernisse er bij wilde komen! SP is hiermee akkoord gegaan zonder volksraadpleging onder de voorwaarden dat het de burger geen extra geld kost en dat er geen lijken in de kast van Bernisse zaten.

Zo wilde de raad van Spijkenisse het in meerderheid ook.  De voorwaarden zijn onderzocht. Aan beide voorwaarden werd voldaan, zodat de deur werd opengezet naar een fusie tussen Spijkenisse en Bernisse. Oudenhoorn gaf ondertussen duidelijk aan bij Hellevoetsluis te willen gaan horen.  Dat leek SP helemaal geen probleem maar volgens de regels kan dat niet gelijk met de herindeling worden geregeld. Daar moet een speciale procedure voor worden gevolgd. Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder en blijkt dat  het Rijk wat regels heeft veranderd waardoor Nissewaard nu 1,1 of 1.6 miljoen per jaar minder krijgt dan toen wij 2 jaar geleden het proces in gingen. En dat vind SP Nissewaard teveel van het goede. Gaat het om éénmalig een gering bedrag, dan weegt dat voor ons niet op tegen het verlangen van de Horenaars om met Hellevoetsluis samen te gaan. Maar  1,0 of 1,6 miljoen en dan nog jaarlijks en niet éénmalig, dat is een paar bruggen tever. Het betekent immers dat dit geld bij de Nissewaardse  bevolking moet worden gehaald. Bij de wijken? Bij het Armoedebeleid? De WMO? Dan vraag je teveel. Ondanks het begrip dat wij hebben voor de Horenaren kunnen wij daar niet in mee gaan.
Maar er blijven nog vragen over. Hoe zit Hellevoetsluis erin? Wil zij het bedrag jaarlijks aan Nissewaard overmaken? Via het geruchtencircuit vernamen wij een plan tot éénmalige donatie van 32 miljoen. Dan valt er wat ons betreft zeker over te praten. Wij zullen vragen hierover stellen aan het college, om dit helder  te krijgen. Daarbij zullen wij aandringen  op een objectief en onafhankelijk onderzoek.  Maar zoals de kaarten nu geschud zijn, is ons standpunt glashelder. Alleen overgang naar Hellevoetsluis als Nissewaard wordt gecompenseerd.

Natuurlijk roepen sommige mensen en ook sommige partijen dan dat dit kiezersbedrog is. Maar is het dat niet andersom, wanneer 82.000 mensen de rekening gepresenteerd krijgen voor het feit dat 1200 mensen bij een andere gemeente willen horen? Twee jaar geleden was hen immers voorgehouden dat het niets extra’s zou gaan kosten? Als je dan nu jaarlijks een pittige rekening presenteert voelt de Spijkenisser zich flink bedonderd. 

Reactie toevoegen

U bent hier