h

SP Nissewaard stemt weer tegen begroting!

21 november 2015

SP Nissewaard stemt weer tegen begroting!

De SP stemde in de Gemeenteraad van Nissewaard tegen de begroting van het College. Samen overigens met de PvdA. De reden voor het tegenstemmen is dat wij een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden, niet in de begroting terug zien.

Begin 2016 wordt, vooral op ons aandringen,  een nieuw Armoedebeleid geformuleerd. Daarvoor is onderzoek gaande naar onder andere de behoefte van de burgers, maar ook de vraag waarom een fors aantal geen gebruik maakt van de mogelijkheden. Ook is er geen extra aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. De afgelopen jaren hebben wij tot tweemaal toe met een motie geprobeerd extra geld voor kinderen vrij te maken rond Sinterklaas, maar dat werd door de collegepartijen afgewezen. Een andere reden is dat de sociale woningbouw geen extra aandacht krijgt. Waar provincie Zuid-Holland en de woonbond aangeven dat er een schreeuwend tekort is en waar mensen op straat aangeven geen betaalbare woning te kunnen vinden in Nissewaard, meent het college, dat er onvoldoende vraag is naar sociale woningen om extra te bouwen. Het aanbod aan sociale woningen, overtreft ruim het aantal mensen dat graag goedkoper wil wonen. De Wethouder heeft ons uitgenodigd hier binnenkort een nadere toelichting op te ontvangen. Wij hopen dat de woonvisie die volgend jaar komt tot meer betaalbare woningen zal leiden voor jong en oud.

Tot slot zal er wel extra worden geïnvesteerd in een brug over de Sluis die de gemeente 6 ton kost, in vernieuwing van sportvelden, het beheer van de stad, prullenbakken in de Bernisse en andere zaken die wij ook wel belangrijk vinden, maar niet belangrijk genoeg om daar nú geld voor uit te trekken. Eten en wonen zijn eerste levensbehoeften en armoede onder kinderen moet worden aangepakt. Die staan wat ons betreft voorop. Daarin verschillen wij van mening met het College en de meeste politieke partijen in Nissewaard. En vinden wij geen kleinigheden. Vandaar dat wij tegen de begroting stemden. 

Reactie toevoegen

U bent hier