h

SP Nissewaard geeft een dikke onvoldoende voor de Woonvisie Voorne-Putten

10 februari 2016

SP Nissewaard geeft een dikke onvoldoende voor de Woonvisie Voorne-Putten

In de raadsvergadering van 3 februari j.l.in Nissewaard is de Regionale Woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. Op het gebied van betaalbaarheid ligt de focus van deze visie op de middeninkomens en wordt de zorg voor de lage inkomens naar de woningcorporaties geschoven. De SP vindt dat onbegrijpelijk! De laatste jaren zijn de huren, mede onder druk van de verhuurdersheffing flink gestegen. De huur voor steeds meer woningen komt in de buurt van de maximale huurgrens. Woningverbetering is natuurlijk prima, maar ook daar geldt dat daardoor de huren stijgen. Het gevolg is dat er steeds minder goedkope woningen beschikbaar komen die betaalbaar zijn voor de mensen met de smalste beurs. Wij vinden als SP dat hier de aandacht moet liggen en niet bij de middeninkomens.

Het Citymarketingplan dat in dezelfde vergadering is vastgesteld staat vol goede voornemens ten aanzien van de huisvesting van jongeren om deze groep zo te behouden voor dit eiland. In deze woonvisie komt het woord jongere echter niet voor. En dat terwijl het de groep is die gemiddeld toch al 2,5 jaar moet wachten voor een woning wordt toegewezen. Bovendien hebben jongeren over het algemeen nog een laag inkomen zodat zij zich ook op dat punt niet kunnen verheugen op aandacht binnen deze woonvisie.

Tot slot over de omvang van de sociale woningvoorraad: Administratief klopt het natuurlijk dat er in Spijkenisse meer sociale huurwoningen zijn dan gezinnen die behoren tot de doelgroep. Betekent dit dat er een overschot aan sociale huurwoningen is, zoals we in deze woonvisie kunnen lezen? Nee! Een deel van de voorraad wordt bewoond door mensen die niet of niet meer tot de doelgroep behoren. Dat betekent dat inwoners van Nissewaard nog tot drie- en een half jaar moeten wachten tot hen een woning wordt toegewezen. Toch lezen wij in deze woonvisie dat de sociale huurvoorraad moet worden terug gebracht. Onvoorstelbaar! Vooral ook omdat we nog een groeiende vraag kunnen verwachten als het gaat over statushouders, we onze jongeren willen behouden en er bovendien in de regio nog voldoende vraag is naar sociale huurwoningen.

Onbegrijpelijk, Ontoereikend en wat ons betreft Onaanvaardbaar.Deze woonvisie krijgt van de SP dus een dikke onvoldoende!

Reactie toevoegen

U bent hier