h

SP pleit voor zonnepanelen op huurwoningen Nissewaard

31 mei 2015

SP pleit voor zonnepanelen op huurwoningen Nissewaard

Foto: consuminder / consuminder.nl

Mede naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en het onderzoek dat de SP Nissewaard hield naar de gevolgen voor de huurders in Nissewaard heeft de SP besloten om bij de raadsvergadering van 10 juni a.s. een motie in te dienen. 

In de motie verzoekt zij het College zich in te spannen voor het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. Volgens fractievoorzitter Hans Mellink zou daarmee het mes aan meerdere kanten snijden. “De huurders krijgen te maken met lagere woonlasten, doordat zij energie gaan leveren. Dit zou € 30 tot € 40 euro per maand kunnen schelen. En dat is voor hen zeer belangrijk. Daarnaast draagt het bij aan de reductie van de CO2- uitstoot. Nissewaard heeft nog wat te doen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen die door het Rijk zijn opgelegd.” Eerder heeft de Gemeente vooral kopers geholpen aan een kwantumkorting door twee rondes te organiseren waarbij kopers als groep konden intekenen op het plaatsen van panelen. Hierdoor kregen zij een behoorlijke korting de zonnepanelen. Zo werd het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijk gemaakt voor deze groep. Huurders zouden dat voordeel ook moeten kunnen krijgen. En dat is wel zo rechtvaardig.

Reactie toevoegen

U bent hier