h

SP niet ontevreden met uitkomst onderzoek huurverhoging

19 mei 2015

SP niet ontevreden met uitkomst onderzoek huurverhoging

In verband met de komende huurverhoging onderzocht SP Nissewaard de gevolgen voor de huurders. Zij verzocht de woningcorporaties die in Nissewaard huizen verhuren om gegevens en kreeg deze ook geleverd

Zij hebben alle vier gereageerd. Uit hun reactie blijkt dat de lage inkomens worden ontzien.  De Leeuw van Putten gaf  aan de verhoging te  maximeren tot 2,5%  waarbij mensen met minimale middelen tegemoet gekomen zullen worden door een lagere verhoging. Maasdelta geeft de laagste inkomens alleen de 1% verhoging in verband met inflatie. De Zes Kernen laat weten een gematigde huurverhoging te geven zonder specifiek een percentage te noemen en ook de Woonbron geeft aan de meest kwetsbaren te ontzien door het inflatiepercentage te gebruiken (1%).  Met die geringe verhoging is SP Nissewaard tevreden. Daarmee geven de woningcorporaties het signaal, dat de grens van huurverhogingen is bereikt. Van verwachte huisuitzettingen ten gevolge van de verhogingen is volgens de organisatie nog  geen sprake. Woonbron laat nog weten dat  huurders van Woonbron die menen met een dusdanige inkomensdaling te maken hebben gehad dat zij in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar niet meer mogen aanvragen, zich bij Woonbron kunnen melden en een verzoek tot huurverlaging kunnen doen.

De Leeuw van Putten geeft in haar reactie aan dat de echte kans om iets aan betaalbaarheid van woningen te doen ligt in het afschaffen van de verhuurdersheffing. Zoals iedereen weet is de SP daar voor en wordt alles in het werk gesteld dat te regelen. In Nissewaard wil het College van ONS, VVD en CDA echter niets ondernemen om druk te zetten bij de landelijke politiek. Een motie die door de SP werd ingediend  om bij minister en partijen aandacht te vragen voor intrekking van de verhuurdersheffing  werd door het College afgewezen. Daarmee komt nog geen einde aan dit knellende vraagstuk. De komende periode zal de SP zich nog laten horen met betrekking tot de huren. 

Reactie toevoegen

U bent hier