h

Wie zijn gat verbrandt…

18 november 2013

Wie zijn gat verbrandt…

Afgelopen raadsvergadering ging het wederom nergens over. Over tekorten op de begroting en de bezuinigingen die daardoor moeten plaatsvinden. En ze kwamen natuurlijk weer voorbij: een heel duur theater, een heel dure bibliotheek (die werd nog even badinerend “Glasbak” genoemd), teveel parkeergarages en de grondexploitatie. Tot grote ergernis van de VVD.

Ik zal de term huilie huilie maar achterwege laten. Die is voor een andere partij. Maar de zwarte piet werd bij de raad gelegd. Wij (de Raad) hadden voor deze projecten gestemd en wij (de Raad) moeten het probleem maar oplossen. De VVD riep de partijen op, niet langer achterom te zien maar met ideeën te komen die de problemen zouden laten verdwijnen. Ik heb al een paar keer geopperd de vergoeding voor raadsleden te verminderen . Afschaffen levert ca 130.000 op maar halveren vind ik ook een goed plan. Wij snijden dan eens in eigen vlees waarbij ik stel dat wij een behoorlijke vergoeding krijgen en volgens mij niemand een boterham minder hoeft te eten wanneer die vergoeding verdwijnt. Met de helft van het geld, kunnen wij veel meer kinderen die door de armoede worden getroffen helpen. Dan blijft er ook nog geld over voor de Reumapatientenvereniging. Dat moet toch lukken? Niets daarvan. De raadsleden zijn daar niet zo happig op om allerlei redenen. Daarnaast vraag ik mij af hoe serieus men de andere partijen in Spijkenisse neemt. Er zijn niet tot nauwelijks moties aangenomen die door andere partijen zijn ingediend. Luisteren naar andere meningen is er nauwelijks bij. Men gedraagt zich nogal regentesk. Zelf heeft men de problemen veroorzaakt en ziet men geen kans ze op te lossen. Ik stel wel dat wij niet betrokken waren bij de besluitvorming over de boekenberg. Ook niet over de parkeergarages. Wel waren wij betrokken bij de besluitvorming van het Theater. Waren niet diverse partijen (waaronder SP) voor uitstel van de bouw van het theater tot betere tijden zijn aangebroken? Stelden diverse partijen (waaronder SP) niet voor een kleiner theater te bouwen? Wilde met name de VVD kosten wat het kost deze iconen in de stad hebben? Zouden deze iconen van heinde en verre de mensen naar onze stad trekken? Het liep allemaal anders. Wrang is dat nu diezelfde VVD die haar ideeën heeft doorgedrukt (voor alle duidelijkheid: ook ONS en het CDA hebben daar hun aandeel in) de oppositiepartijen verwijt niet met oplossingen te komen. Wel het applaus willen maar niet de kritiek? Is dat het liberale gezicht van 2013? Ik had meer verwacht.
Hans Mellink

U bent hier