h

De raad stemt unaniem

17 oktober 2013

De raad stemt unaniem

Het gebeurt niet vaak in de gemeenteraad van Spijkenisse, dat de voltallige gemeenteraad vóór een ingediende motie stemt. In de vergadering van 16 oktober 2013 gebeurde dat wel. Het ging om een motie van de PvdA en SP die betrekking had op ons Spijkenisse Medisch Centrum.

Sinds het faillissement ervaren wij in Spijkenisse maar ook elders op het eiland dat een ziekenhuis dat volledige zorg biedt eigenlijk onmisbaar is. Zeker nu de toegang tot Spijkenisse ernstig wordt belemmerd door de werkzaamheden aan de Hartelbrug. Reden voor beide politieke partijen om de zorgverzekeraars, de minister, de IGZ en andere partijen nog eens nadrukkelijk hierop te wijzen. De gemeenteraad van Bernisse is ons hier al in voorgegaan. Wellicht was het beter geweest als onze toekomstige fusiepartner in een gezamenlijke verklaring haar zorgen had gedeeld. Aan de andere kant kan het ook geen kwaad als de partijen meermalen worden gewezen op deze zorgen. Opdat het niet wordt vergeten. Even zag het er naar uit dat de VVD de motie niet zou steunen, maar toen bleek dat andere partijen de motie ook zagen als steun voor de inspanning die het College al heeft geleverd en de komende tijd nog zal leveren, kon ook die partij aanschuiven. Binnenkort komt de in onze ogen ongewenste situatie dus weer onder de aandacht van de betrokken partijen.

U bent hier