h

Oppositie buitenspel gezet....

28 januari 2014

Oppositie buitenspel gezet....

Eén van de taken van de Gemeenteraad is het controleren van het werk van het College. Daaronder valt ook de controle op subsidies. De Rekenkamer heeft vastgesteld, dat in het verleden niet voldoende is gecontroleerd op de uitgaven van met name  het Leger des Heils in Spijkenisse.

Het gaat hierbij een en subsidie van 1,6 miljoen euro. Het College was verplicht dit ééns in de vier jaar te controleren. De coalitiepartijen hebben bij eerdere onderzoeken laten blijken de conclusies en aanbevelingen niet te onderschrijven of maar deels te onderschrijven. In het reglement staat dat het College verplicht is ééns in de vier jaar middels een verslag van de ontvanger te toetsen of de subsidie effect heeft. Nu een wijziging van het reglement heeft plaatsgevonden kán de Gemeenteraad verzoeken om zo'n onderzoek. Dat betekent dat de indieners van de wijziging (ONS, VVD en CDA) een verzoek van een oppositiepartij kunnen dwarsbomen, omdat zij dat onderzoek om wat voor reden ook, niet willen. De SP vindt dat daarmee een deel van de Raad buitenspel  wordt gezet. En dat dit afbreuk doet aan de controlemogelijkheden. Democratisch gezien is er geen speld tussen te krijgen omdat de coalitie nu eenmaal een ruime meerderheid heeft, maar het geeft wel aan dat de coalitie regenteske vormen aan gaat nemen. Met Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht en daarna wellicht andere verhoudingen is dat naar onze mening geen goed plan. Zodra de verhoudingen anders liggen, zullen wij middels een amendement deze wijziging terugdraaien.

 

Reactie toevoegen

U bent hier