h

Oudenhoorn naar Hellevoetsluis dankzij SP?

12 mei 2017

Oudenhoorn naar Hellevoetsluis dankzij SP?

Foto: Hans Mellink / AD 12 mei 2017

Het lijkt een gelopen koers als je de pers moet geloven.Maar zover zijn we nog niet. Eerst moet door de Gemeenteraad van Nissewaard gestemd worden over een voorstel van het College waarbij aan twee voorwaarden moet zijn voldaan om verder te praten over een grenscorrectie.

Ten eerste moet Hellevoetsluis 11 miljoen aan Nissewaard betalen en niet in termijnen maar in één keer. Ten tweede moet de Provincie Nissewaard gaan helpen bij een nog op te stellen Masterplan. Als de raad akkoord gaat met dit voorstel, wordt het voorgesteld aan de ander partijen. Dus aan Hellevoetsluis en de Provincie. Die moeten eerst op hun beurt akkoord gaan willen wij toestemming kunnen geven voor een grenscorrectie.

Dat Masterplan houdt in dat er nieuwe woningen gebouwd gaan worden bij Hekelingen en dat oude woningen in Spijkenisse plaats gaan maken voor nieuwe. Dan wordt er dus eerst gesloopt en vervolgens nieuw gebouwd. Dat
laatste zal dan gebeuren in Sterrenkwartier, Hoek, Groenewoud en Akkers. Alleen bij uitvoering van dat Masterplan dat nog gemaakt moet worden, verwacht het College ca 18 miljoen te ontvangen voor de grond en daarmee kan het tekort van ongeveer negen ton per jaar na jaar 7 worden afgedekt. Als dat niet gebeurt, moeten we alvast een bezuiniging van 9 ton zoeken voor over 7 jaar. En dat moet dan jaarlijks gebeuren. Dat is de prijs die de burgers van Nissewaard gaan betalen (ca 84.000) omdat ca 1.100 mensen bij Hellevoetsluis willen gaan horen. In het AD wordt de suggestie gewekt dat SP bij het stemmen over een overgang van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis de doorslag geeft omdat het zou weifelen. Drie partijen hebben aangegeven vol achter het plan te staan maar de rest had toch veel kanttekeningen en reserve. Dat zou dan 8 "voor" tegen 24 "tegen" kunnen zijn. In beide gevallen geeft de stem van SP niet de doorslag. Fakenieuws zou je kunnen denken. Misschien heeft de journalist niet goed geluisterd naar de woordvoerders. Volgende week wordt er alleen gestemd over het voorstel van het College. Dat zou een stap verder in de richting van vertrek naar Hellevoetsluis betekenen maar niet een definitieve stap. Bovendien moet Hellevoetsluis nog 11 miljoen aftikken. En dat is nou ook niet een heel rijke gemeente. Of de gemeenteraad van Hellevoetsluis daarmee instemt is momenteel nog de vraag. Wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier