h

Geen zicht op extra middelen voor Armoedebestrijding

13 maart 2017

Geen zicht op extra middelen voor Armoedebestrijding

Staatssecretaris Klijnsma heeft kort geleden aan Nissewaard
geld beschikbaar gesteld om te besteden aan kinderen die in armoede leven.

Dat is natuurlijk mooi. Dat geld wordt o.a. besteed aan het verhogen van de kindtoeslag voor kinderen boven de 12 jaar met € 100,-. Per jaar wel te verstaan. Dat wordt niet maandelijks betaald en moet aan de kinderen worden
uitgegeven. Men wil hier controle op uitoefenen en die controle kost ook geld.
Jammer, want dat zou je aan de kinderen moeten besteden, zo vinden wij. Dan maar wat minder controle en meer vertrouwen.

De SP heeft de afgelopen jaren diverse keren aangedrongen op een ruimhartiger beleid dan het College voorstaat. Helaas stuiten wij daarbij
steeds op een muur van onwil. Het Collegeprogramma is heilig en daar wil men niet van afwijken. Zelfs niet als het gaat om hulp aan kinderen die in armoede opgroeien. De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken gedaan naar kinderen die in armoede opgroeien en alle onderzoekers komen tot de conclusie dat die armoede zeer ongewenst is. Armoede is overerfbaar, de gevolgen daarvan draag je heel je leven mee en armoede zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Zo heb je geen toegang tot gezonde voeding, krijg je eerder gezondheidsklachten, gaat je IQ achteruit en worden je kansen op een aangenaam leven verminderd. Desondanks spant het College zich niet méér in om dit tegen te gaan. En dat vinden wij heel naar.

Reactie toevoegen

U bent hier