h

Over Armoedebeleid Nissewaard geen nieuws

30 maart 2017

Over Armoedebeleid Nissewaard geen nieuws

Dat Armoede een onderwerp is waar men liever niets over zegt
of hoort, bleek wel bij de behandeling van de Nota Minimabeleid Nissewaard. Na 5 jaar met de oude regels te hebben gewerkt, moesten eventueel nieuwe regels worden vastgesteld.

 

Twee lichtpuntjes waren gezien: gezinnen met kinderen tussen de 12
en 18 jaar krijgen er jaarlijks € 100,- bij en over twee jaar wordt weer
gekeken, of het beleid nog voldoet. Verder blijft alles bij het oude.

Ondanks lange discussies hierover in de commissie Zorg en Werk en tijdens de raadsvergadering, was hier niets over in de media te vinden.
Wel over een omgegooide plantenbak in het centrum en een drone voor de
veiligheid. Het onderwerp lijkt angstvallig te worden gemeden. Op straat
spreekt een enkeling zich over zijn situatie uit maar in de Raadszaal durft
niemand de microfoon te grijpen en te vertellen hoe ernstig zijn of haar
situatie is. Er zijn in Nissewaard ca 4.000 huishoudens die op of onder de
armoedegrens leven. Waarvan ca 3.500 kinderen. Met name de omstandig-heden van die kinderen is zorgwekkend. Om diverse redenen is armoede een vijand van de mens. Om te beginnen daalt je IQ met zeker 10 punten. Mensen krijgen stress, gezondheidsklachten en uiteindelijk een leven dat gemiddeld 7 jaar eerder eindigt. Dat betekent nog al wat. De kinderen hebben daar ook flink last van. Vraag het leerkrachten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Zij zien het op hun school gebeuren. Kinderen worden soms gepest en uitgesloten. Kunnen niet naar verjaardagsfeestjes, melden
zich ziek bij het schoolreisje enz. enz. Kan je daar als maatschappij iets aan doen? Ja, door met name het geld dat wij allemaal verdienen beter te verdelen. Dat is een taak voor de landelijke politiek. Daarom wil de SP de uitkeringen verhogen. Met een centrum-rechts kabinet op komst kunnen we dat voorlopig vergeten. In Nissewaard heb je niet veel ruimte om daar veel aan te doen. Maar je zou bijvoorbeeld een kindpakket kunnen samenstellen waardoor je de druk op het gezin toch wat vermindert. Wel gaat het stadsbestuur kijken naar innovatieve mogelijkheden. Denk daarbij aan
de zonnepanelen die zorgen voor een lagere energierekening. Iets dat wij hadden voorgesteld en raadsbreed werd gesteund. Maar dat wisten we al. Kortom: over het Armoedebeleid geen nieuws.

Reactie toevoegen

U bent hier