h

Nieuws van de afdeling

29 april 2013

maandag 6 mei Informatieavond huurverhoging

De Socialistische Partij, afdeling Spijkenisse, organiseert op maandag 6 mei 2013 een informatieavond in verband met de komende huurverhoging.
Belangstellenden zijn welkom in de zaal van de Ontmoetingskerk aan het Koningin Wilhelminaplein 1 te Spijkenisse. De avond begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). De koffie is gratis.
De avond is bedoeld voor huurders die te maken krijgen met huurverhogingen ingaande 1 juli 2013. Op deze avond zal aan huurders en belangstellenden uitleg gegeven worden over de huurverhogingen. Ook zal informatie worden gegeven over het indienen van bezwaren tegen de huurverhoging.

Lees verder
21 april 2013

Iedere burger......

wordt geacht de wet te kennen. U, ik, iedereen op Nederlands grondgebied, wordt geacht te weten wat mag en niet mag. Dat is wel heel veel gevraagd. Dat we niet op de stoep mogen fietsen weet iedereen. Ook dat je niet mag stelen. We mogen ons bij overtreding van de regels niet verschuilen achter: "Mocht dat niet? Dat wist ik niet". En toch gebeurt dit. En het is nog begrijpelijk ook…..

Lees verder
5 april 2013

Bericht over busvervoer vanuit Spijkenisse naar den Haag op 6 april!

U heeft zich wellicht met meerdere personen opgegeven voor het busvervoer voor zaterdag 6 april naar Den Haag.
Het betreft hier de volgende plaatsen die als opstapplaats Schiedam hebben:

Lees verder
1 april 2013

Gekke Henkie.....

Het scheelde niet veel of Emiel Roemer kreeg deze titel aangereikt. In de media werd hij afgemaakt toen hij vlak voor de verkiezingen stelde dat de 3%- norm die Brussel stelt voor de SP niet heilig was. Heel politiek Nederland viel over hem heen. Hoe kon hij het in zijn hoofd halen dit te roepen. Hij was niet langer betrouwbaar. De SP was niet langer serieuze kandidaat voor een te vormen kabinet. Nu zijn zelfs de Grote Vier van de VVD (Wiegel, Bolkestein, Nijpels en van Aartsen) het er over eens dat het niet langer goed is om de 3%-norm aan te houden. Dat was niet het enige dat Emiel naar voren bracht om de crisis sociaal aan te pakken.

Lees verder
18 maart 2013

De markt verhuist naar de Markt

De weekmarkt verhuist zaterdag 23 maart naar de oude plek op de Markt. De markt stond daar vroeger ook, maar moest tijdelijk verhuizen vanwege bouwwerkzaamheden in het centrum. Die werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond, maar het plein tussen de Dorpskerk en Boekenberg Spijkenisse is klaar. Kortom: tijd voor de weekmarkt om te verhuizen!
De SP zal er vanaf 10.30 uur ook zijn om het winkelende publiek te wijzen op de thuiszorgactie van 6 april en de bezuinigingen in de zorg in het algemeen!

Lees verder
17 maart 2013

Belangrijk bericht!

strijd thuiszorg
Zaterdag 6 april gaan we naar Den Haag toe! Op dit moment is de AVBKABO druk bezig met alle voorbereidingen. Er wordt steeds meer bekend over het programma. Lees het laatste nieuws op de onderstaande link. ABVAKABO verstuurt met regelmaat een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over de actie. Strijd ook mee op 6 april tegen de bezuinigingsplannen om 100.000 banen in de thuiszorg te schrappen. Dit pikken we niet, de plannen moeten van tafel!

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier