h

“Ruwaard” leeft in regio

27 november 2013

“Ruwaard” leeft in regio

In het artikel dat door De Botlek is gepubliceerd over de gang van zaken rond het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis staat onvolledige en soms onjuiste informatie. Dat wil ik met deze reactie rechtzetten. Even voor de duidelijkheid: in het stuk wordt gesuggereerd dat Joop van der Hor raadslid is. Dat is onjuist. Hij neemt geen deel aan de raad, is zover ik weet niet aan een politieke partij in Spijkenisse gebonden en spreekt (zo lees ik in het stuk) op eigen titel. En dat laatste is een goede zaak. Waren maar meer Spijkenissers zo begaan met het lot van het ziekenhuis als hij. In het stuk wordt overigens ook door Anita Hajiioannou ( D66) gereageerd.

Om te beginnen hebben zij gelijk als zij stellen dat hogere machten en krachten hebben bijgedragen aan de ondergang. Eerder is aangegeven dat het ziekenhuis een aantal jaren geleden relatief gezien een van de rijkste van Nederland was. Hoe is het dan mogelijk dat het binnen enkele jaren afglijdt naar een faillissement? De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en ook de directie van het toenmalige ziekenhuis kunnen daarover wellicht uitleg geven. Iedereen weet dat de naam van het ziekenhuis is aangetast door een verhoogd aantal sterfgevallen. Inmiddels weten wij ook dat dit deels veroorzaakt werd, doordat men mensen waardig in het RvP liet sterven en niet naar huis stuurden, als zij in hulpeloze en hopeloze toestand met de ambulance aankwamen. Dat feit leidt wel tot een vertekend beeld. De commissie Danner heeft dat ook duidelijk gemaakt. Natuurlijk werden er fouten gemaakt. Ook dat is algemeen bekend. Maar dat gebeurt in elk ziekenhuis. Feit is ook dat door een onwerkbare situatie een aantal specialisten niet goed functioneerden. Ook dat is algemeen bekend. Behalve dat dit een probleem is voor de directe medewerkers en de patiënten, is het een probleem voor directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Die hebben, zo stelt men achteraf vast, dit te lang laten dooretteren. Dat tesamen kostte veel patienten en zorgde voor aanzienlijk verlies. De zorgverzekeraars hebben ondertussen besloten planbare zorg en acute zorg anders te regelen. Het RvP pastte niet langer in die plannen. Bovendien was het Maasstadziekenhuis noodlijdend omdat daar veel bedden leegstonden en dat ziekenhuis kon de bedden van RvP heel goed gebruiken.

Er is een moment in de geschiedenis geweest, waarop regerende partijen (meestel CDA, VVD en PvdA) alles op de markt wilden gooien. De NS, de PTT, water- en energiebedrijven, het ziekenfonds, het GAK, de zorg en ook de ziekenhuizen. Het zou allemaal beter gaan en goedkoper worden voor de burgers. Deze “liberalisering van de markt” heeft ons burgers inmiddels veel geld gekost en weinig zegeningen gebracht. We kennen allemaal de problemen die de marktwerking heeft opgeleverd. Maar ik kan Joop garanderen, dat het RvP ziekenhuis slechts het begin is van veel meer ellende in Nederland de komende tijd. Het RvP was het eerste ziekenhuis dat failliet ging. Een titel die je als stad niet wilt dragen. Als er niets gebeurd, zeker niet het laatste. Ik lees zojuist dat Zwijndrecht nu een soortgelijk probleem kent. Ongeveer 15 ziekenhuizen staan op klappen in Nederland. Maar dat is niet alles: Het uitkleden van de zorg, sluiting van verzorgingstehuizen, Minder geld voor Jeugdzorg en ga zo maar door. Dit allemaal onder het mom van: we moeten naar een participatiesamenleving.
Het zal een Doe-Het-Zelf samenleving worden. Maar daarover volgt komende tijd nog meer.

Joop vertelt verder dat behalve een petitie nadat het RvP al gesloten was, er niets of nauwelijks iets is gedaan tegen de ondergang van het RvP. En dat is niet waar. De SP heeft al eerder haar zorgen geuit over de situatie en in 2012 gevraagd of de Gemeente Spijkenisse schade zou hebben als het RvP failliet zou gaan. Ongeveer een maand vóór het faillissement heeft de Gemeenteraad besloten handtekeningen in te zamelen om een petitie aan Minister Schippers te overhandigen. Diverse raadsleden hebben er aan meegedaan om die handtekeningen te verzamelen. Ook de SP was op de Akkers en in het Centrum en op de markt aanwezig. Onze kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven hebben de minister vragen gesteld over de gang van zaken nog vóór het ziekenhuis failliet ging. Op 28 juni heeft de SP een actie georganiseerd voor het ziekenhuis om het personeel een hart onder de riem te steken en aandacht te vragen voor de ongewenste situatie. Hierbij waren Emiel Roemer, Renske Leijten en Henk van Gerven als kamerleden aanwezig en Harre van der Nat als fractievoorzitter van de SP provincie Zuid-Holland. Diverse SP-ers waren er ook net als twee leden van de PvdA. De pers was uitgenodigd (maar slechts mager vertegenwoordigd). Andere raadsleden dan Wouter Struijk (PvdA) kan ik mij niet herinneren te hebben gezien. Hoezo, niets gedaan? Eerder al hadden Henk van Gerven en Guus van Zanten (voorzitter SP Spijkenisse) gesprekken gevoerd met de directie van het RvP en de curator. Doel hiervan was de zaken te beïnvloeden en een faillissement af te wenden. Na het faillissement hebben wij contact gehouden met personeel maar men had de moed niet om verdere acties te ondernemen. Heel begrijpelijk omdat banen op het spel stonden. Er was bovendien sprake van intimidatie waardoor men niet vrij kon en wilde spreken.
De lokale politiek heeft in onze ogen te weinig gedaan. Wij hebben sterk het gevoel dat men meedeed met de petitie omdat men het gezicht wilde redden tegenover de burgers. Het schuurt immers als je landelijke partij het ziekenhuis laat barsten. De VVD, de PvdA en het CDA hebben de marktwerking het werk laten doen en zij trokken de handen er vanaf. Minister Schippers (VVD) heeft gezegd dat zij geen enkele invloed kon en wilde uitoefenen omdat de zorgverzekeraars de dienst uitmaken. “Het is hun probleem en zij lossen het maar op”. Zo is dat momenteel in Nederland geregeld. Wel miljoenen winst maken, maar niet bereid zijn een paar miljoen in het RvP te steken. Willen de burgers graag dat dit zo doorgaat? Laat ze lekker thuisblijven. Willen zij het anders? Laten zij dan op 30 november in Utrecht hun stem laten horen en bij de verkiezingen hun rug naar verantwoordelijke partijen laten keren.
Wij van de SP kunnen het college het verwijt maken dat zij te weinig hebben ondernomen. Maar je moet ook reëel zijn. De VVD heeft er geen enkel belang bij, het CDA was medeverantwoordelijk voor wat destijds gebeurde en de PvdA heeft niets ondernomen om de marktwerking in de gezondheidszorg te staken. En ONS? Een grote lokale partij, die zonder invloed in Den Haag op zo’n belangrijk deel van Spijkenisse, niets klaar kan maken. En weet ook dat de zorgverzekeraars hun aandeel in de ondergang hebben gehad.
Tot slot hecht ik er aan om Joop van der Hor nog te melden dat in de laatste vergadering van de Gemeenteraad een motie is aangenomen waarin het College wordt opgeroepen haar zorgen nog eens bij de belangrijkste partijen in dit debacle neer te leggen. Een kleine pleister op een zwerende wond.
Hans Mellink
Raadslid SP
Spijkenisse

U bent hier