h

Geen geld meer voor Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse. Of toch wel?

4 november 2013

Geen geld meer voor Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse. Of toch wel?

Omdat er in Spijkenisse bezuinigd moet worden, werd onlangs besloten geen subsidie meer te verlenen aan belangenorganisaties. Eén van die organisaties is de Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse. Op zich is dit niet raar omdat er minder geld beschikbaar is en de pijn verdeeld moet worden. Ook al heb ik nog geen enkele juichende reactie vernomen. “Het zijn de gevolgen van de crisis”, zo begrijpt iedereen.

Voor de reumavereniging betekent dit een verlies van € 2.500,-. Dat leest u goed, vijfentwintighonderd euro. Niet meer dan dat. Daarmee wordt een zeer gering bedrag bezuinigd als je het afzet tegen de 6 miljoen die als laatste bij elkaar moet worden geharkt. Als dit bezuinigingsvoorstel voor je neus ligt en er moet een keus gemaakt worden, dan is dat niet moeilijk. Maar onder het tapijt, of onder het gras, ligt belangrijke informatie. Zo bestaat de vereniging uit 142 leden.Ongeveer 75 daarvan zijn door de reuma aangewezen op Hydrotherapie. Zij verblijven in verwarmd water waardoor hun leven draaglijker wordt. Daardoor kunnen zij beter in onze maatschappij functioneren en kunnen blijven meedoen (participeren heet dat). Dat wil deze regering en ook de gemeente. Eigenlijk willen wij dat allemaal.
Daarnaast werken voor de vereniging ongeveer 20 vrijwilligers. Ook dat vinden wij allemaal heel belangrijk: Dat mensen zich vrijwillig inzetten. Sterker nog, de regeringspartijen vinden dat er nog meer vrijwilligers moeten komen en dat terwijl de Nederlandse samenleving percentagegewijs al de meeste vrijwilligers heeft rondlopen!
Diegenen die op de Hydrotherapie zijn aangewezen betalen een eigen bijdrage om in het bad van de Zuidwester te mogen zwemmen. Zij krijgen de therapie dus niet gratis. Vaak hebben deze mensen een laag inkomen. Door de bezuiniging op de subsidie zullen zij meer moeten gaan betalen en dat extra geld kunnen zij niet missen. Het stoppen van deze subsidie heeft dus grote gevolgen voor hen. Zij kunnen niet meer zwemmen en lichamelijk gaan zij dan achteruit. Zij zullen daardoor eerder en meer een beroep moeten doen op zorg. Dat gaat de gemeente geld kosten.
De Zuidwester”, een organsatie die het ook al niet breed heeft heeft, krijgt als verhuurder van het bad minder inkomsten. Kortom, een erg onverstandig besluit. Ik heb mij in de commissievergadering hardop afgevraagd waarom wij, dit nu wetende, hier nog meer tijd aan moeten besteden en simpelweg moeten vaststellen dat die € 2.500,- voor de vereniging behouden blijft. Sommige bezuinigingen zijn onwijs. En dit is er één van. Je zou bijna de suggestie doen een zwemvereniging op te richten. Betaal contributie in de vorm van de maandelijkse zwemkosten en er komt nog wat meer subsidie los dan nu betaald gaat worden. Maar dan vanuit het sportbudget.
Toch jammer overigens, dat wij deze informatie niet hadden ten tijde van het besluit in de Raad. Er is bezwaar gemaakt tegen de beslissing. De wethouder wil de uitkomst van de behandeling van dat bezwaar afwachten. Wij vinden het jammer dat hier niet via de kortste weg wordt gehandeld.

Hans Mellink
Raadslid SP Spijkenisse.

U bent hier