h

Nieuws uit 2014

4 april 2014

De Boeg blijft open

De 24-uursopvang van de Boeg blijft gehandhaafd. Dat hebben we kunnen lezen in de lokale kranten. En daar is de SP erg gelukkig mee.

Lees verder
31 maart 2014

A zeggen en B doen

De Gemeenteraad stelde j.l. donderdag vast dat één conclusie in het rapport van de Rekenkamer in ieder geval wél klopt: we moeten iets meer tijd nemen voor beslissingen waar dat kan. Vervolgens komt het parkeertarief aan de orde.
Wij hadden nog enkele vragen gesteld, die wij belangrijk vonden bij het nemen van een beslissing. Het antwoorden hierop was voor de ambtenarij wat gezoek, en heeft even op zich laten wachten. Geen probleem, alle begrip hiervoor. Om ca 13.00 uur (dus ca 6 uur vóór de vergadering) kwamen de  antwoord binnen. Ik durf te stellen dat slechts een enkele fractie die antwoorden heeft gelezen,  maar niet heeft bestudeerd. Daar was de tijd te kort voor. Het besluit moest uiterlijk in april worden genomen om het in mei in te laten gaan. Om die redenen heb ik uitstel van behandeling gevraagd. Daar was het overgrote deel van de Raad het niet mee eens. Het  stuk moest er maar direct doorheen en uitstel vond men niet nodig. Ten eerste geef je daarmee als raad aan dat je niets geleerd hebt. Ten tweede geef je aan leden van de raad niet serieus te nemen. En zo functioneert  uw raad. U mag in november aangeven of u dat goed vindt.

Lees verder
6 maart 2014

Afgekeurde motie van afkeuring

Zoals in de plaatselijke pers te lezen viel en tijdens de live-uitzending te horen was, is de Gemeenteraad niet akkoord gegaan met de motie van Trots Spijkenisse om het gedrag van de wethouder af te keuren. Gezien de berichtgeving vind ik, dat het niet instemmen met de motie door de SP nadere toelichting nodig heeft.

Lees verder
4 maart 2014

ROOD SPIJKENISSE LANCEERT OFFLINE FACEBOOK WALL

Hoe kom je te weten wat er in een stad leeft, als de inwoners nog helemaal niet weten dat je bestaat? ROOD Spijkenisse besloot dit probleem op te lossen door de straat op te gaan met haar Facebookpagina en de Spijkenissers te vragen wat zij vinden dat er in Spijkenisse veranderen moet.
ROOD Spijkenisse wilde graag horen wat de echte Spijkenissers bezig houdt en wat zij vinden dat er beter kan in hun stad. Omdat de afdeling nog in oprichting is, weten echter nog niet veel mensen de weg naar de Facebookpagina van ROOD Spijkenisse te vinden. De afdeling besloot daarom hun Facebookpagina maar naar de mensen te brengen! Op vrijdag 21 februari voerde ROOD Spijkenisse allerlei gesprekken met inwoners in het centrum van Spijkenisse. Mensen konden suggesties opplakken op de Facebook wall of al opgeplakte ideeën liken. De inwoners gaven bijvoorbeeld aan dat er meer activiteiten georganiseerd moeten worden voor jongeren en dat er meer goedkope woningen moeten komen in Spijkenisse. De komende tijd gaat ROOD Spijkenisse keihard haar best doen deze en andere problemen op de agenda te zetten in de Spijkenisser politiek.

Lees verder
28 januari 2014

Het theaterplein

Jaren geleden werd de Stadsregio opgericht. Zij had tot doel zaken aan te pakken die gemeenten alleen niet goed konden regelen. Bijvoorbeeld wonen, verkeer en vervoer en jeugdzorg. Dit samenwerkingsverband wordt binnenkort opgeheven en dan ontstaat een Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Lees verder
28 januari 2014

Zaak met een luchtje

 Spijkenisse heeft een beleid dat gericht is op het door de baas zelf opruimen van de door zijn hond gedropte uitwerpselen. Voor uitvoering van het beleid wordt ca € 500.000 opgehaald aan hondenbelasting.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier