h

Afgekeurde motie van afkeuring

6 maart 2014

Afgekeurde motie van afkeuring

Zoals in de plaatselijke pers te lezen viel en tijdens de live-uitzending te horen was, is de Gemeenteraad niet akkoord gegaan met de motie van Trots Spijkenisse om het gedrag van de wethouder af te keuren. Gezien de berichtgeving vind ik, dat het niet instemmen met de motie door de SP nadere toelichting nodig heeft.

Toen de wegen bij Halfweg werden aangelegd, is er bij de aanleg van een stuk daarvan een fout gemaakt. Dat kwam aan het licht toen deze winter de straat openging voor een wegreparatie. Wethouder Mourik deelde dit aan de fractievoorzitters mee, voorafgaande een overleg over andere zaken. Zij vertelde dat het geen leuk nieuws was, dat snel gehandeld moest worden om de betreffende werkgevers en toeleveranciers niet te veel te hinderen en dat wij schriftelijk geïnformeerd zouden worden. Dat laatste is gebeurd. Op die brief heeft geen enkele partij gereageerd. Ook Trots niet. Nu stelde Trots tijdens de raadsvergadering liever telefonisch te worden geïnformeerd en in- of tegen te stemmen, dan dat het College een besluit neemt. Overigens is een van de taken van het College in dringende gevallen een besluit te nemen. Het College neemt daarmee soms het risico dat de raad haar besluit afkeurt. Telefonische toestemming vragen gebeurt gelukkig nauwelijks. De kans bestaat immers, dat ik andere informatie krijg dan de andere fractievoorzitters. Daarnaast kan ik met hen niet overleggen of het te nemen besluit nu wel zo’n goed idee is. Met andere woorden: het democratisch proces komt daarmee in de knel. Dat staat haaks op de mening van Trots dat men alles democratisch wil besluiten. Neem bijvoorbeeld het referendum dat men wilde voor de fusie tot Nissewaard.
Gezien het belang voor de ondernemers, heeft het College gemeend direct te moeten handelen en het geld te betalen. Hoe pijnlijk de uitgave, ook in onze ogen ook is, het College is het Dagelijks Bestuur van de stad en moet direct besluiten kunnen nemen als de situatie daarom vraagt. Zo is dat wettelijk geregeld.
Desondanks kan je vaststellen, dat het proces anders had gekund door bijv. de fractievoorzitters gezamenlijk bijeen te roepen en een uitspraak te vragen over deze dringende uitgave. Dan moet je dat in de motie verwoorden. Dat je vervolgens de wethouder een arrogante opstelling verwijt in de motie is een oordeel, dat ieder maar voor zich moet vellen. Ik wil het zakelijk houden. Als je dan van mening bent, dat het College fout heeft gehandeld en je vindt dat afspraken die gemaakt zijn over de besluitvorming eerder zijn geschonden en dat je dat afkeurt, dan heb je je gelijk aan je kant en kan je op meer steun rekenen. Nu kon ik de motie echt niet steunen. Ik heb dan ook tegen de motie gestemd. Alle andere fractie trouwens ook . En dat zegt wel wat.
Hans Mellink

U bent hier