h

A zeggen en B doen

31 maart 2014

A zeggen en B doen

De Gemeenteraad stelde j.l. donderdag vast dat één conclusie in het rapport van de Rekenkamer in ieder geval wél klopt: we moeten iets meer tijd nemen voor beslissingen waar dat kan. Vervolgens komt het parkeertarief aan de orde.
Wij hadden nog enkele vragen gesteld, die wij belangrijk vonden bij het nemen van een beslissing. Het antwoorden hierop was voor de ambtenarij wat gezoek, en heeft even op zich laten wachten. Geen probleem, alle begrip hiervoor. Om ca 13.00 uur (dus ca 6 uur vóór de vergadering) kwamen de  antwoord binnen. Ik durf te stellen dat slechts een enkele fractie die antwoorden heeft gelezen,  maar niet heeft bestudeerd. Daar was de tijd te kort voor. Het besluit moest uiterlijk in april worden genomen om het in mei in te laten gaan. Om die redenen heb ik uitstel van behandeling gevraagd. Daar was het overgrote deel van de Raad het niet mee eens. Het  stuk moest er maar direct doorheen en uitstel vond men niet nodig. Ten eerste geef je daarmee als raad aan dat je niets geleerd hebt. Ten tweede geef je aan leden van de raad niet serieus te nemen. En zo functioneert  uw raad. U mag in november aangeven of u dat goed vindt.

Hans Mellink

Reactie toevoegen

U bent hier