h

Nieuws van de afdeling

28 januari 2014

Het theaterplein

Jaren geleden werd de Stadsregio opgericht. Zij had tot doel zaken aan te pakken die gemeenten alleen niet goed konden regelen. Bijvoorbeeld wonen, verkeer en vervoer en jeugdzorg. Dit samenwerkingsverband wordt binnenkort opgeheven en dan ontstaat een Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Lees verder
28 januari 2014

Zaak met een luchtje

 Spijkenisse heeft een beleid dat gericht is op het door de baas zelf opruimen van de door zijn hond gedropte uitwerpselen. Voor uitvoering van het beleid wordt ca € 500.000 opgehaald aan hondenbelasting.

Lees verder
28 januari 2014

Oppositie buitenspel gezet....

Eén van de taken van de Gemeenteraad is het controleren van het werk van het College. Daaronder valt ook de controle op subsidies. De Rekenkamer heeft vastgesteld, dat in het verleden niet voldoende is gecontroleerd op de uitgaven van met name  het Leger des Heils in Spijkenisse.

Lees verder
16 januari 2014

Informatieavond kleine jonge ondernemingen goed bezocht!

Op 15 januari organiseerde de SP samen met enkele kleine bedrijven, gericht op ondersteuni van ondernmers, een infotmatieavond.De avond was met ongeveer 40 delmnrs goe bezoht
 

Lees verder
13 januari 2014

Spijkenisse Medisch Centrum

Het Spijkensse Medisch Centrum blijft onze aandacht houden. In de rondvraag van de Commissie SZWV en van de afgelopen raadsvergadering is nog eens gevraagd naar uitvoering van de motie van PvdA en SP om de minister en de zorgverzekeraars op andere gedachten te brengen.

Lees verder
27 november 2013

“Ruwaard” leeft in regio

In het artikel dat door De Botlek is gepubliceerd over de gang van zaken rond het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis staat onvolledige en soms onjuiste informatie. Dat wil ik met deze reactie rechtzetten. Even voor de duidelijkheid: in het stuk wordt gesuggereerd dat Joop van der Hor raadslid is. Dat is onjuist. Hij neemt geen deel aan de raad, is zover ik weet niet aan een politieke partij in Spijkenisse gebonden en spreekt (zo lees ik in het stuk) op eigen titel. En dat laatste is een goede zaak. Waren maar meer Spijkenissers zo begaan met het lot van het ziekenhuis als hij. In het stuk wordt overigens ook door Anita Hajiioannou ( D66) gereageerd.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier