h

Nieuws van de afdeling

16 maart 2013

Leegstaande parkeergarages: een molensteen om de nek van Spijkenisse?

De raadscommissie had onlangs een (besloten) vergadering met als onderwerp de parkeerinkomsten. Wat is nu het probleem? De parkeerinkomsten blijven achter ten opzichte van de uitgaven die je als gemeente doet. Bij ongewijzigd beleid worden de verliezen nooit meer goed gemaakt. Het tekort is in het eerste jaar €2,5 miljoen. Het financieel tekort het jaar erna is maar iets minder dan het eerste jaar. Op 1 mei 2013 zullen de parkeertarieven meer verhoogd worden dan vorig jaar is afgesproken.
Een jaar na de invoering van de parkeernota, wordt nu al duidelijk dat er iets niet goed zit. Omdat de financiële onderbouwing naar onze mening te gering was, wilde SP meer informatie ontvangen:

Lees verder
10 maart 2013

De Zorg = onze Zorg

16e maart is actiedag in Spijkenisse om aandacht te vragen voor de afbraak van de zorg. Die dag is de laatste dag van de week van de Zorg en Welzijn! Allerlei zorginstellingen in Spijkenisse houden dan een open dag.

Lees verder
10 maart 2013

Thema-avond 4 maart “Democratisering van de economie” : een verslag

Op de thema avond in Spijkenisse heeft SPer en 1e kamerlid Tiny Kox voor een gehoor van belangstellende SP leden uit Spijkenisse en Brielle een boeiend betoog gehouden over de vroegere en huidige economische situatie in Nederland, Europa en de wereld.

Lees verder
10 maart 2013

ZORG VOOR ELKAAR - KOM EN LAAT JE HOREN

Het kabinet van VVD en PvdA smeedt plannen om keihard te bezuinigen op de zorg.
De uitvoering hiervan komt voor een deel op het bordje van de gemeenten die te weinig geld van Den Haag ontvangen om hun burgers een fatsoenlijk zorg te kunnen bieden.
Op initiatief van de SP Schiedam is er samen met Groen Links, CDA, AOV en medewerkers thuiszorg een comité gevormd om zich te verzetten tegen deze plannen.

Lees verder
10 maart 2013

SP Facebookpagina voor jongeren!

De lokale SP afdeling gaat zich meer richten op jongeren in Spijkenisse

Lees verder
12 januari 2013

"NEE” tegen de coffeeshop

De meerderheid van de raad is tegen een coffeeshop in Spijkenisse. Nu buiten Spijkenisse geen locatie mogelijk is heeft de VVD verklaard mordicus tegen een vestiging in het Centrum te zijn. De ONS steunt dat standpunt.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier