h

Nieuws uit 2015

20 april 2015

SP CAMPAGNE ‘ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN’

Foto: SP

De komende maanden gaat de SP afdeling Nissewaard aan de slag gaan in het kader van de campagne "Er is genoeg voor iedereen"
Elders in het land blijkt  op straat dat veel mensen onze kritiek op de enorme vermogensongelijkheid delen. Dit wordt dan ook het centrale thema voor de komende tijd. 

Lees verder
20 april 2015

April: Maand van de filosofie

De Stichting Maand van de Filosofie organiseert elk jaar in april de Maand van de Filosofie. Elk jaar wordt een nieuw thema gekozen, verschijnt er een essay en
wordt de Socratesbeker uitgereikt aan het beste filosofie boek van het voorafgaande jaar.

Lees verder
8 april 2015

De eerste 100 dagen van het college van B & W Nissewaard

Inmiddels zit het huidige College van B & W Nissewaard 100 dagen sinds zij is geïnstalleerd op
2 januari 2015.  Wat is er sindsdien gebeurd? 

Lees verder
3 april 2015

Motie SP en D66 aangenomen in Raad Nissewaard

Op 1 april werd gestemd over een motie van SP en D66  waarin werd gevraagd om een onderzoek naar de haalbaarheid van een Kinder gemeenteraad.  Deze werd unaniem aangenomen en dat is de tweede motie in korte tijd. Dat alle politieke partijen er achter staan, komt omdat zij er allemaal van overtuigd zijn dat de betrokkenheid van burgers in de Gemeente Nissewaard nu tekort schiet. Dat leiden zij af uit de opkomst bij de Gemeente-raadsverkiezingen (35%) en de Provinciale Staten (39%).

Lees verder
28 maart 2015

SP Nissewaard onderzoekt gevolgen van huurverhoging

Foto: SP

Op 1 juli 2015 worden de huren in Nederland weer verhoogd. Omdat de Nationale Schuld moet worden verminderd, heeft Minister Blok van Wonen en Rijksdienst weer extra geld nodig. Dat haalt hij ook dit jaar bij de wooncorporaties weg. De wooncorporaties die onvoldoende geld in reserve hebben berekenen dat weer door aan de huurders. Dit heet de Verhuurheffing. Zoals u kort geleden kon lezen, heeft de Gemeenteraad van Nissewaard besloten, dat het niet nodig is om de Minister en de landelijke politieke partijen te verzoeken met die verkapte belastingverhoging te stoppen. ONS, VVD en CDA zagen het nut niet in van zo’n verzoek. Deze lastenverhoging per 1 juli zal ongetwijfeld leiden tot geldproblemen bij de mensen bij wie het water nu al tot aan de lippen staat. 

Lees verder
25 maart 2015

TWEEDE KAMER STEUNT SP-VOORSTEL OM HUREN TE VERLAGEN

Foto: SP

SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft vandaag een meerderheid van de Tweede Kamer achter haar voorstel gekregen om woningcorporaties te stimuleren om bij inkomensachteruitgang tot huurverlaging over te gaan. Mensen die daar gegeven hun inkomenspositie recht op zouden hebben, kunnen dan ook huurtoeslag kunnen krijgen. Karabulut: ‘De afgelopen tijd hebben ons veel geluiden bereikt van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. De huur moet waar nodig omlaag en sociaal worden. Woningcorporaties moeten daaraan meewerken.’

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier