h

Zorg

29 mei 2016

Nog een paar dagen voor een kostbare handtekening !!!!!

Foto: SP

De organisatoren van de handtekeningenactie op www.dexafetamine.nl  zijn heel dankbaar voor alle handtekeningen. De 23.000 zijn voorbij en hiermee is al heel wat bereikt. 

Lees verder
23 maart 2016

Standpunt SP Nissewaard over de Vluchtelingenopvang in Nissewaard

Foto: SP

Vanuit onze kernwaarden, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Menselijke Waardigheid steunt de SP het college in haar voornemen medewerking te verlenen aan de komst van een aanvullende opvang voor vluchtelingen. Solidariteit stopt niet bij de grens van Nissewaard, niet bij de grens van Nederland en niet bij de grens van Europa.
Niets doen is geen optie. Er zijn vluchtelingen in Nederland en die moeten worden opgevangen. We lossen hier het vluchtelingenvraagstuk niet op maar we kunnen wel helpen een klein beetje van het menselijk leed te verminderen.

Lees verder
10 februari 2016

SP voor de opvang van 250 vluchtelingen

Al in september 2015 is bekend gemaakt dat Nissewaard 250 vluchtelingen gaat opvangen. De SP heeft toen al aangegeven hiermee in te stemmen. Tot dusverre heeft het COA nog steeds geen plaats bepaald. De gebeurtenissen in Keulen en elders in Europa hebben geen verandering gebracht in het standpunt dat wij innemen. Natuurlijk begrijpen wij de angsten die deze berichten bij mensen oproepen. Natuurlijk begrijpen wij het als mensen balen dat zij nog enkele maanden langer moeten wachten op een huis. En natuurlijk kost de opvang geld. Dat is allemaal waar. Maar hou de feiten in de gaten en laat je vooral niet gek maken door de sociale media.

Lees verder
27 september 2015

SP gaat op zaterdag 3 oktober voor de Zorg de markt op.

Foto: SP
Afgelopen mei deed SP Nissewaard mee aan het verzamelen van handtekeningen voor de FNV-actie Red de Zorg. Tijdens het verzamelen van handtekeningen bleek dat de mensen van Nissewaard het gedoe rond de zorg helemaal zat zijn. Daarnaast waren wij niet gerust op de kwaliteit van de zorg. De wethouder kon geen uitleg geven voor het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek. Was men nu zo tevreden over de geleverde diensten of omdat degene die het werk deed zo gezellig was?
Om dat en meer helder te krijgen staat de SP op zaterdag 3 oktober a.s. tussen 11.00 en 13.00 uur op de Markt in Spijkenisse. Aan bezoekers van de markt zal naar hun ervaringen worden gevraagd. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om andere zaken aan de orde te stellen. Wij zien u graag!

Lees verder
20 september 2015

SP en de keukentafel

De vakantie is weer voorbij en fris en fruitig pakken de SP-leden hun werk weer op. Via een mantelzorger kwam het verhaal binnen van een 95 jarige vrouw die hulp nodig heeft. Die hulp komt tegenwoordig vanuit de Participatiewet en de gemeente is daarvoor  verantwoordelijk.
De gemeente houdt gesprekken met de mensen die hulp vragen. “Keukentafelgesprekken” heten die gesprekken. Bij zo’n gesprek zit een hulpvrager met een gemeente-ambtenaar rond de tafel.  Of het nu gaat om vervoer, huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Dit is pas vanaf 2015 verplicht en heel  veel mensen zouden een gesprek moeten krijgen. Omdat het er veel zijn en de gemeente dat niet op tijd gedaan krijgt, is gekozen voor telefonische benadering waar dat kan en keukentafelgesprekken waar de aanvraag niet per telefoon gedaan kan worden. Dat scheelt een hoop tijd en die kan beter worden gestoken in een goede afhandeling van de aanvragen dan in reistijd tussen de diverse klanten.  Maar die telefoongesprekken geven wel eens misverstanden zo bleek recent. 

Lees verder
31 mei 2015

Nissewaarders zijn afbraak van de Zorg zat

De SP steunt van harte de landelijke volkspetitie van de vakbonden FNV en CNV om het kabinet duidelijk te maken, dat het niet goed gaat met de zorg. Daarom stonden afgelopen zaterdag SP-ers op de markt. 

Lees verder
2 februari 2015

Fractiediscipline goed geregeld bij ONS

Omdat het nog niet goed gaat met het Spijkenisse Medisch Centrum en het merendeel van de bevolking een volwaardig ziekenhuis wil, hebben wij een motie ingediend. Samen met PvdA, LOB, TROTS (nu LEF) en CU-SGP. 

Lees verder
23 april 2014

SLUITEN VAN DE VERZORGINGSHUIZEN? IK DACHT HET NIET!

03-04-2014 • Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen in een verzorgingshuis waar ze veilig wonen en liefdevol verzorgd worden. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen in verzorgingshuizen gedwongen verhuizen. Of ze komen het verzorgingshuis niet meer in terwijl zij die geborgenheid juist nodig hebben.

Lees verder
4 april 2014

De Boeg blijft open

De 24-uursopvang van de Boeg blijft gehandhaafd. Dat hebben we kunnen lezen in de lokale kranten. En daar is de SP erg gelukkig mee.

Lees verder
13 januari 2014

Spijkenisse Medisch Centrum

Het Spijkensse Medisch Centrum blijft onze aandacht houden. In de rondvraag van de Commissie SZWV en van de afgelopen raadsvergadering is nog eens gevraagd naar uitvoering van de motie van PvdA en SP om de minister en de zorgverzekeraars op andere gedachten te brengen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier