h

Zorg

27 november 2013

“Ruwaard” leeft in regio

In het artikel dat door De Botlek is gepubliceerd over de gang van zaken rond het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis staat onvolledige en soms onjuiste informatie. Dat wil ik met deze reactie rechtzetten. Even voor de duidelijkheid: in het stuk wordt gesuggereerd dat Joop van der Hor raadslid is. Dat is onjuist. Hij neemt geen deel aan de raad, is zover ik weet niet aan een politieke partij in Spijkenisse gebonden en spreekt (zo lees ik in het stuk) op eigen titel. En dat laatste is een goede zaak. Waren maar meer Spijkenissers zo begaan met het lot van het ziekenhuis als hij. In het stuk wordt overigens ook door Anita Hajiioannou ( D66) gereageerd.

Lees verder
4 november 2013

Geen geld meer voor Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse. Of toch wel?

Omdat er in Spijkenisse bezuinigd moet worden, werd onlangs besloten geen subsidie meer te verlenen aan belangenorganisaties. Eén van die organisaties is de Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse. Op zich is dit niet raar omdat er minder geld beschikbaar is en de pijn verdeeld moet worden. Ook al heb ik nog geen enkele juichende reactie vernomen. “Het zijn de gevolgen van de crisis”, zo begrijpt iedereen.

Lees verder
16 juli 2013

Dag des oordeels voor Ruwaard van Putten

henk

Maandag was het de dag des oordeels voor het personeel van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.Via een door een koerier thuisbezorgde brief kreeg elk personeelslid te horen of hij of zij nog welkom was in het ziekenhuis. Wie slecht nieuws kreeg hoefde al vanochtend niet meer in het ziekenhuis te verschijnen en staat dus definitief op straat. Maar liefst 137 mensen kregen zo'n bericht. Tel daar de 76 al ontslagen medewerkers bij op en het plaatje wordt duidelijk: 200 mensen worden de werkloosheid in geduwd.
Ik bezocht het ziekenhuis vanochtend, de stemming is bedrukt. Waar je ook je oor te luisteren legt, overal wordt over maar één ding gesproken: hoe moet dit verder? Mensen vrezen voor hun baan, maar ook voor de toekomst van het ziekenhuis en de zorg op Voorne-Putten. Ook voor die mensen die wel een contract aangeboden krijgen is de onzekerheid nog lang niet voorbij. Zij krijgen een tijdelijk contract, vaak tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.
De opzet van de nieuwe eigenaren is geslaagd. Het ziekenhuis wordt op een goedkope manier ontmanteld en het personeel en de bewoners van Voorne-Putten betalen het gelag. Ondertussen verkeert het ziekenhuis – of wat er van over is – in totale staat van verwarring.

Lees verder
11 juli 2013

Martkwerking en zorgkannibalisme, welke verantwoordeijkheid heeft het College van B&W?

Enkele bespiegelingen van Hans Mellink tijdens de laatste vergadering in juli 2013 van de gemeenteraad.
“Van de vorige kadernota (financieel plan voor de komende jaren) herinner ik mij eigenlijk maar één zinsnede: daar wil ik het niet over hebben. Dat is misschien wel veel zeggend”. Ik vroeg mij af wat na deze 5 minuten van deze voordracht bij de lden van onze gemeenteraad blijft hangen.

Lees verder
1 juli 2013

Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse moet blijven!

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is van levensbelang voor Voorne-Putten. Daarom moet er een volwaardig ziekenhuis behouden blijven. Dit ziekenhuis is voor 200.000 inwoners essentieel om spoedeisende hulp of acute verloskunde op tijd te bereiken.

Lees verder
30 juni 2013

Verslag van de informatiebijeenkomst op 28 juni bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis en een oproep om op 3 juli aanwezig te zijn in Den Haag.

Het is vrijdagmiddag 28 juni 2013. Het is een wat kille en winderige dag. Toch is het druk bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis. De SP wil in gesprek met patiënten en medewerkers.
Er staan een aantal rode SP busjes voor het ziekenhuis. De soepkar is aanwezig en langzaam maar zeker komen er steeds meer mensen aan. Renske Leijten en Henk van Gerven , beide tweede Kamerlid arriveren rond 16.00 uur ook Emile Roemer wordt nog verwacht. Helaas is die wat later. Hij staat te wachten voor voor de Spijkenisserbrug(!).

Lees verder
27 juni 2013

VRIJDAGMIDDAG 28 juni van 16.00 u tot 17.00 u ACTIE BIJ HET RUWAARD VAN PUTTEN ZIEKENHUIS IN SPIJKENISSE!!!!

De SP organiseert op vrijdag 28 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur een informatiebijeenkomst bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis.
Door Emile Roemer, Renske Leijten en Henk van Gerven wordt dan met het personeel van Het Ruwaard van Putten ziekenhuis en inwoners van Spijkenisse en omgeving gesproken over de situatie die nu is ontstaan door het faillissement van het ziekenhuis.
Iedereen wordt opgeroepen naar het Ruwaard te komen om duidelijk te maken dat dit niet kan en dat er mogelijkheden benut moeten worden om het ziekenhuis als een volwaardig ziekenhuis te behouden voor Spijkenisse en omgeving! Ook moet met de belangen van het personeel op een fatsoenlijke wijze worden omgegaan.

Lees verder
12 mei 2013

Ruwaard van Putten ziekenhuis in gevaar!

Vorige week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Henk van Gerven van de 2e kamerfractie en Guus van Zanten (voorzitter van de SP Spijkenisse) met het bestuur van het Ruwaard van Putten. Ook vond er aansluitend een gesprek plaats met de voorzitter van de maatschap (de specialisten van het Ruwaard). Duidelijk is dat iedereen zich zorgen maakt over de toekomst van het ziekenhuis.

Lees verder
1 april 2013

Gekke Henkie.....

Het scheelde niet veel of Emiel Roemer kreeg deze titel aangereikt. In de media werd hij afgemaakt toen hij vlak voor de verkiezingen stelde dat de 3%- norm die Brussel stelt voor de SP niet heilig was. Heel politiek Nederland viel over hem heen. Hoe kon hij het in zijn hoofd halen dit te roepen. Hij was niet langer betrouwbaar. De SP was niet langer serieuze kandidaat voor een te vormen kabinet. Nu zijn zelfs de Grote Vier van de VVD (Wiegel, Bolkestein, Nijpels en van Aartsen) het er over eens dat het niet langer goed is om de 3%-norm aan te houden. Dat was niet het enige dat Emiel naar voren bracht om de crisis sociaal aan te pakken.

Lees verder
10 maart 2013

De Zorg = onze Zorg

16e maart is actiedag in Spijkenisse om aandacht te vragen voor de afbraak van de zorg. Die dag is de laatste dag van de week van de Zorg en Welzijn! Allerlei zorginstellingen in Spijkenisse houden dan een open dag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier