h

SP en de keukentafel

20 september 2015

SP en de keukentafel

De vakantie is weer voorbij en fris en fruitig pakken de SP-leden hun werk weer op. Via een mantelzorger kwam het verhaal binnen van een 95 jarige vrouw die hulp nodig heeft. Die hulp komt tegenwoordig vanuit de Participatiewet en de gemeente is daarvoor  verantwoordelijk.
De gemeente houdt gesprekken met de mensen die hulp vragen. “Keukentafelgesprekken” heten die gesprekken. Bij zo’n gesprek zit een hulpvrager met een gemeente-ambtenaar rond de tafel.  Of het nu gaat om vervoer, huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Dit is pas vanaf 2015 verplicht en heel  veel mensen zouden een gesprek moeten krijgen. Omdat het er veel zijn en de gemeente dat niet op tijd gedaan krijgt, is gekozen voor telefonische benadering waar dat kan en keukentafelgesprekken waar de aanvraag niet per telefoon gedaan kan worden. Dat scheelt een hoop tijd en die kan beter worden gestoken in een goede afhandeling van de aanvragen dan in reistijd tussen de diverse klanten.  Maar die telefoongesprekken geven wel eens misverstanden zo bleek recent. 

De 95 jarige vrouw waarover de SP een signaal ontving is een slechthorende dame. Haar werd gevraagd of zij kreeg wat zij nodig had. Volgens de mantelzorger die haar begeleidt, zou zij meer hulp nodig hebben dat de 3 uur huishoudelijk hulp per week. Het aantal uren ging echter omlaag. Op het eerste gezicht merkwaardig. Maar sinds 1 januari gaat het niet langer om een aantal uren dat je krijgt. Het huis moet schoon zijn. En dat kan de huishoudelijke hulp in 2 uur voor elkaar krijgen volgens haar het schoonmaakbedrijf dat de afspraak met de gemeente maakt. Als het niet in twee uur lukt of als er ander hulp nodig is, moet dat via de hulpverlener bij de Gemeente worden aangevraagd. Dan kan uitbreiding volgen. In dit geval had de vrouw meer hulp nodig. Aan het schoonmaakbedrijf dat de huishoudelijke hulp regelde moet dan gevraagd worden om een nieuwe indicatie, zoals dat dan heet. De gemeente gaat dan kijken of extra hulp nodig is en daar wordt een besluit op genomen. Het werkt allemaal anders dan voorheen en dat maakt het er voor de burger niet makkelijker. Ondertussen heeft SP raadslid Hans Mellink vragen gesteld in een niet openbare vergadering. Dat moet dan weer zo, omdat het hier over een persoon gaat en dat moet in vertrouwelijkheid worden behandeld. De wethouder heeft tijdens die vergadering verzekerd dat de procedure volgens de regels is verlopen. Wij blijven het volgen. Overigens zou dit volgens ons ook korter moeten kunnen. U belt het gemeentehuis en vraagt om meer hulp en een wijkverpleegkundige komt kijken of dat nodig is. Zij belt de ambtenaar en klaar is Kees. Daar hoeft een schoonmaakbedrijf niet tussen te zitten.

Reactie toevoegen

U bent hier