h
2 februari 2015

Fractiediscipline goed geregeld bij ONS

Omdat het nog niet goed gaat met het Spijkenisse Medisch Centrum en het merendeel van de bevolking een volwaardig ziekenhuis wil, hebben wij een motie ingediend. Samen met PvdA, LOB, TROTS (nu LEF) en CU-SGP. 

Lees verder
16 december 2014

Slecht nieuws: gemeente weigert extraatje armoedebestrijding.

Omdat 500 mensen niet hebben gereageerd op het bericht dat zij mogelijk in aanmerking kwamen voor het Persoonlijk Minima Budget (PMB), bleef  € 200.000 op de plank liggen. Dat bedrag zou niet worden uitgegeven in 2014 terwijl dat wel was begroot. Aanleiding voor de wethouder om voor te stellen dit in de Algemene Reserve te stoppen. Die Algemene Reserve wordt gebruikt om onder andere het tekort op de parkeergarages aan te vullen. Eerder liet de Wethouder weten, dat het geld van het PMB daar niet aan besteed zou worden. Dat dit nu toch gebeurt, vindt  SP  te gek voor woorden.  Het geld was  gereserveerd om de armoede te bestrijden en hoort daar ook aan te worden uitgegeven. Het gaat hier om mensen en niet om straatmeubilair.  Allereerst vragen wij ons af of  het gemeentebestuur voldoende heeft gedaan om er voor te zorgen dat iedereen die er voor in aanmerking komt, het ook daadwerkelijk krijgt.  Wij vinden van niet. Een brief sturen en de reactie daarop afwachten is gezien het belang en de doelgroep niet de juiste weg.  Maar los daarvan vindt de SP dat het geld aan de mensen toekomt die het hard nodig hebben. Daarom heeft de SP, samen met de PvdA,  in een motie voorgesteld het geld te verdelen onder de mensen die wél gebruik wensten te maken van het PMB.

Lees verder
30 november 2014

Wilt u alle resultaten weten van de raadsverkiezingen Nissewaard?

de uitslagen van de raadsverkiezingen zijn in te zien op de website van de gemeente Spijkensse: http://www.spijkenisse.nl/web/Actueel-1/Verkiezingen-2014.htm Het PDF bestand bevat de tellingen per lijst waardoor ook de voorkeursstemmen voor de SP lijst bekend zijn!

Lees verder
25 november 2014

SP winnaar van verkiezingen !

Maar dat was toch ONS? Dat klopt. Dat willen de kranten ons doen geloven. Maar als je van 16 naar 13 zetels gaat, verlies je er 3. En als je verliest, ben je geen winnaar.  Daarbij moet nog worden aangetekend, dat 2 van die 13 zetels zogeheten restzetels zijn.  Zetels verkregen door verloren gegane stemmen van andere partijen. Die dus voornamelijk op andere partijen zijn uitgebracht.   Dat maakt dat de kop ONS WINNAAR VAN VERKIEZINGEN niet klopt. Het zal een journalistieke misser zijn. Dat kan niet anders. Noem het een zetfout.  Zelfs Trots merkte op dat wij de winnaar waren. Als je van 1 naar 3 zetels gaat is dat een winst van 2 zetels.  ONS verliest 18%. SP wint 200%. Dan is dat rekensommetje overduidelijk. Neem je de kale percentages, dan kan je zelfs spreken over een ruk naar links, zo merken wij gekscherend op. Natuurlijk liggen de verhoudingen in zetels anders.

Lees verder
18 november 2014

Debat Boekenberg

Verkiezingsstrijd naar hoogtepunt

Lees verder
5 november 2014

SP teleurgesteld in College

Terwijl het College terugblikt op 4 mooie jaren waarin veel is gerealiseerd, is de SP teleurgesteld over de besluiten rond de Participatiewet, de WMO en de Zorg.

Lees verder
18 oktober 2014

24 miljoen euro reserve! Een flink deel naar armoedebestrijding !

Dat zou een mooie kop zijn geweest in plaatselijke kranten. Maar helaas.

Lees verder
18 oktober 2014

Reactie op column: “ Politiek waag eens een gokje” van Joop van de Hor in Botlek1 van 1-10-14.

Beste Joop,

Is het toeval of niet? Op de voorpagina van deze uitgave staat met grote letters: “Steeds meer schulden”. Het artikel daaronder gaat erover dat steeds meer mensen in armoede vervallen, doordat zij oplopende schulden hebben.

Lees verder
30 september 2014

Geld voor sociale zaken naar parkeergarages ?

Omdat dit kan gebeuren! Wij zullen een motie indienen om dit te voorkomen. Wat is er aan de hand?

Lees verder
23 september 2014

‘Besparen’ is echt iets anders dan ‘Verdienen’

Op dit moment  wordt het tijdelijke Theater de Stoep gedemonteerd. Het  College meldde  onlangs in een persbericht dat de gemeente nu €100.000,-  heeft verdiend met de verkoop van het oude  theater. Helaas vergeet het College  te vertellen dat er ook kosten zijn, die al gemaakt zijn of nog gemaakt moeten worden. Er is dus niet verdiend maar er is bespaard.

Lees verder

Pagina's