h

Gesjoemel met vingerscan toont morele leegte college B&W Nissewaard

9 maart 2020

Gesjoemel met vingerscan toont morele leegte college B&W Nissewaard

Het aantal bijstandsgerechtigden dat zich bij het leerwerkbedrijf Voorne-Putten Werkt moest aanmelden via de verboden vingerscan is veel groter dan wethouder Igor Bal (VVD) de gemeenteraad van Nissewaard meldde. Dat blijkt uit de antwoorden die de gemeente aan de Autoriteit Persoonsgegevens stuurde. Niet 290 maar 940 personen moesten met vingerafdruk inklokken.

Aldus het AD van 9 maart 2020.

Wethouder Igor Bal (VVD) vindt dat de brief met excuses over de ontstane ophef alleen gestuurd hoefde te worden aan die mensen die op dat moment (hier wordt waarschijnlijk de datum van de brief bedoeld) nog werkten voor Voorne-Putten Werkt BV. Alleen met die mensen bestond nog een relatie.

Dit argument klopt niet.

Wie in het verleden heeft gewerkt met behoud van uitkering voor Voorne Putten Werkt BV heeft moeten inklokken via een vingerscan.

Dat was destijds niet toegestaan en is dat nog steeds niet. Dit blijkt uit een antwoord van Staatssecretaris Van Ark (VVD) van 25 mei 2018 op Kamervragen dat zulke tijdsregistratiesystemen verboden zijn onder de wet AVG (Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De gemeente Nissewaard was en is daardoor in overtreding van de wet.

Dat feit blijft overeind, ongeacht of de relatie tussen bijstandsgerechtigde en Voorne-Putten Werkt BV is beëindigd.

Dit toont aan dat sinds het idee rijkstaken over te hevelen naar de gemeenten, dit in de praktijk leidt tot Kafkaëske situaties. Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, stelde in het debat na Prinsjesdag dat regels belangrijker lijken dan mensen, wachttijden te lang zijn en burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

SP Nissewaard en Hellevoetsluis staat dus niet alleen in dit standpunt.

In de praktijk leidt het ertoe dat een categorie mensen die niet is uitgerust om met bureaucratie om te gaan door diezelfde bureaucratie worden vermalen.

Als maatschappij gaan we er daardoor collectief op achteruit.

De kosten die worden gemaakt komen uiteindelijk collectief op ons bord. Saillant detail is dat dit door een partij wordt uitgevoerd die er prat opgaat uitstekende schatbewaarders te zijn.

Om die reden ondersteunen we de recente acties van het FNV tegen het werken met behoud van uitkering. Werk moet lonen en niet leiden tot een onderklasse, veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan. te meer omdat onderzoek aantoont dat mensen die de bijstand uitstromen een hoger risico lopen weer in de bijstand terecht te komen.

Reactie toevoegen

U bent hier