h

Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Geldt dat ook als je een uitkering hebt?

7 februari 2020

Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Geldt dat ook als je een uitkering hebt?

Foto: gvz / bijvoorbaatverdacht.nl

Op 5 februari 2020 heeft de Rechtbank in Den Haag bepaald dat het Systeem Risico Indicatie (SyRI) om fraude met uitkeringen op te sporen in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en privacywetgeving. De rechtszaak was aangespannen door een ‘privacycoalitie’ van Privacy First, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), vakbond FNV en schrijvers Tommy Wieringa en Maxim Februari. 

SP Nissewaard juicht deze uitspraak toe. SyRI ondergraaft het principe van veronderstelde onschuld en ondergraaft daarmee de rechtsstaat. Dit principe houdt in dat iemand onschuldig is, totdat het tegendeel is bewezen.

Citaat uit een column van Tommy Wieringa ("Een sinister gedrocht" van 25 september 2019 (NRC)
"Een adres dat afwijkt van de norm, bijvoorbeeld in water- of elektriciteitverbruik, heet een ‘verwonderadres’. Hoe en door wie de norm wordt vastgesteld, is onduidelijk, maar de zogenaamde verwonderadressen kunnen bezoek verwachten van frauderechercheurs. SyRI is inmiddels in een paar steden gebruikt. Altijd in sociaal zwakke wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen, nooit in de welgestelde buurten. Een instrument voor risicoprofilering is zo ook een instrument dat etnisch profileert. Op grond waarvan is onduidelijk. Het systeem functioneert ongericht en onbepaald, er is geen concrete verdenking van een strafbaar feit, de bewoners zijn bij voorbaat verdacht."

SP Nissewaard zal de gemeente Nissewaard nauwlettend in de gaten houden over het naleven van de uitspraak en het stopzetten van SyRI.

Meer weten over Sri? Kijk op de website van https://bijvoorbaatverdacht.nl/wat-is-syri/

Reactie toevoegen

U bent hier