h

Breng onze daklozen onder dak !!!!!

Er waart een spook door de wereld, Nederland en ook
Voorne Putten: het onzichtbare spook van het Coronavirus. Iedereen kan
slachtoffer worden van dit virus: jong, oud, ziek , gezond ,rijk ,arm
enzovoorts.De regering heeft een reeks maatregelen
getroffen , waarvan een van voornaamste is om thuis te blijven.
Maar…..hoe doe je dit als je helemaal geen huis hebt: de groep daklozen
bedraagt in Nederland 40.000 mensen. Ook Voorne Putten heeft daklozen,
hoeveel is niet bekend. Denk nou niet, mij zal het
niet overkomen: door deze crisis gaan bedrijven failliet, komen
werknemers op straat te staan, komen in betalingsproblemen en lopen
huur- en hypotheekachterstanden op. Voordat je het weet, met een beetje
pech ben je ook nog eens je huis kwijt en behoor je
opeens tot deze groep. De SP Nissewaard eist dat alles op alles gezet
wordt om deze groep te helpen en op te vangen, om zodoende de ergste
nood te lenigen. Een oplossing kan zijn het vorderen van leegstaande
hotelkamers en het in gebruiknemen  van het  voormalig
opvangcentrum, oorspronkelijk bedoeld voor asielzoekers aan de Halfweg.
Hoe dan ook: LAAT ONZE DAKLOZEN NIET IN DE KOU STAAN, VOORAL NIET NU
!!!!

U bent hier