h
28 maart 2015

SP Nissewaard onderzoekt gevolgen van huurverhoging

Foto: SP

Op 1 juli 2015 worden de huren in Nederland weer verhoogd. Omdat de Nationale Schuld moet worden verminderd, heeft Minister Blok van Wonen en Rijksdienst weer extra geld nodig. Dat haalt hij ook dit jaar bij de wooncorporaties weg. De wooncorporaties die onvoldoende geld in reserve hebben berekenen dat weer door aan de huurders. Dit heet de Verhuurheffing. Zoals u kort geleden kon lezen, heeft de Gemeenteraad van Nissewaard besloten, dat het niet nodig is om de Minister en de landelijke politieke partijen te verzoeken met die verkapte belastingverhoging te stoppen. ONS, VVD en CDA zagen het nut niet in van zo’n verzoek. Deze lastenverhoging per 1 juli zal ongetwijfeld leiden tot geldproblemen bij de mensen bij wie het water nu al tot aan de lippen staat. 

Lees verder
25 maart 2015

TWEEDE KAMER STEUNT SP-VOORSTEL OM HUREN TE VERLAGEN

Foto: SP

SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft vandaag een meerderheid van de Tweede Kamer achter haar voorstel gekregen om woningcorporaties te stimuleren om bij inkomensachteruitgang tot huurverlaging over te gaan. Mensen die daar gegeven hun inkomenspositie recht op zouden hebben, kunnen dan ook huurtoeslag kunnen krijgen. Karabulut: ‘De afgelopen tijd hebben ons veel geluiden bereikt van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. De huur moet waar nodig omlaag en sociaal worden. Woningcorporaties moeten daaraan meewerken.’

Lees verder
23 maart 2015

SP blij met steun van partijen voor Kinderombudsman

Foto: SP

Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg naar de Gemeenten gegaan. Omdat kinderen een zeer kwetsbare partij zijn en de SP het heel belangrijk vindt dat zij ergens met eventuele klachten en problemen naar toekunnen, willen wij  graag dat zij bij een Kinderombudsman terecht kunnen. Die is er. Dat is een landelijk opererende persoon: Marc Dullaart. Wij willen nog een stap verder gaan en de Kinderombudsman dichter bij huis hebben.

Lees verder
23 maart 2015

SP scoort goed in Nissewaard

Foto: SP

Met 15% van de stemmen is de SP bij de verkiezingen voor Provinciale Staten  de één na grootste partij in Nissewaard . Alleen de PVV is met 24% verzekerd van een grotere aanhang.  Daarbij merken we op dat nog geen 40% van de stemgerechtigde inwoners het belangrijk genoeg vond om even naar het stembureau te lopen.

Lees verder
13 maart 2015

SP-er uit Nissewaard op de kieslijst van de SP!

Op de kandidatenlijst van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart staat een SP lid uit Nissewaard!  Het betreft SP afdelingsvoorzitter Guus van Zanten.Guus staat op  plek 17 van de lijst en is werkzaam in Schiedam als sociaal raadsman. 

Lees verder
10 maart 2015

Coalitie ONS, VVD en CDA keert Voedselbank de rug toe!

Dat vind de SP. De SP vindt ook, dat voedselbanken niet moeten bestaan in Nederland want: Er is genoeg voor Iedereen. Het moet alleen eerlijker worden verdeeld. Die stelling heeft Hans Mellink ook in de raad ingenomen bij de motie over de huursverhoging voor de Voedselbank. Iedereen die huurt, krijgt te maken met huursverhogingen, dus de Voedselbank ook. Nu heeft de Raad eerder afgesproken, dat zij de huursom van € 20.000 per jaar betaalt en dat de Voedselbank zelf sponsors zoekt voor meer geld als dat nodig is. Dat heeft zij gedaan, zo laat men weten , maar er zijn geen sponsors te vinden die de huursverhoging willen betalen. Het gaat om ca € 800. 

Lees verder
10 maart 2015

Wat is verkiezingsprogramma ONS waard?

Op 4 maart 2015 werd gestemd over de verhuur(ders)heffing. De toeslag die woningverhuurders moeten betalen om de Nationale Schuld te verminderen.( Even ter opfrissing van het geheugen: er was een bankencrisis, de belastingbetalers hebben daarvoor moeten betalen en ondertussen draait de bankenwereld weer als nooit tevoren. De schuld die achterbleef, moeten wij met zijn allen door bezuinigingen nog inlossen.) Huurders krijgen deze  heffing doorberekend in de huursverhoging. Zij dragen daarmee bij aan het tekort van de regering. SP vindt dat oneerlijk omdat het vaak gaat om mensen met een laag inkomen. Die hebben vaak niet het geld om een extra bijdrage aan minister Blok  van Wonen en Rijksdienst te betalen.  En zij hebben zeker geen schuld aan die crisis.

Lees verder
10 maart 2015

SP: bouw meer goede, betaalbare woningen hard nodig

De SP wil dat er in Zuid-Holland de komende jaren veel meer kwalitatief goede, maar wel echt betaalbare woningen worden gebouwd. De behoefte daaraan is groot. Woonkeus Drechtsteden sloeg gister nog alarm over de open lopende wachtlijsten in deze regio.

Lees verder
10 maart 2015

SP in het Centrum van Spijkenisse

Op 14 maart treft u de SP weer in de stad. Niet alleen vanwege de verkiezingen  maar ook om de mening van de burgers te peilen. Wat vind u van dit kabinet en wat vind u van de stand van zaken in Nissewaard? Hoe verloopt de overdracht van PGB, WMO, Participatiewet en Jeugdzorg van het Rijk naar de Gemeente? Ook hierover kunt u met partijleden in discussie.

Lees verder
2 februari 2015

Oplossing parkeerprobleem Laning?

Er moest nog eens om gevraagd worden maar 20 januari meldde de wethouder dat er een oplossing komt voor de problemen.

Lees verder

Pagina's