h

KLACHTEN OVER VP FLEX VERVOER (WMO TAXI)

6 mei 2019

KLACHTEN OVER VP FLEX VERVOER (WMO TAXI)

In het eerste kwartaal van 2019 hebben wij veel klachten gekregen
over Flex Vervoer. Eerlijk is eerlijk, als het iets beter gaat durven
wij dit u als SP Nissewaard ook te melden.

In april hebben wij
met verschillende klanten en chauffeurs van de firma Overgauw gesproken.
Het bleek dat de firma Overgauw voortvarend te werk ging om de
gebruikelijke kinderziektes te lijf te gaan.

Wij noteerden dat

· werkoverleg heeft plaats gevonden, waarbij de chauffeurs hun uitdagingen kenbaar konden maken.

·
chauffeurs verschillende cursussen zijn aangeboden in de verwachting
dat de klantvriendelijkheid sterk verbetert richting klanten.

·
in mei het personeel een nieuwe en belangrijke cursus zal krijgen. De
verwachting is dat de professionaliteit, daardoor toeneemt naar de
doelgroep, die gebruik maakt van het huidige Flex Vervoer.

·
klanten hebben inmiddels een brief met een verbeterde uitleg van de
regels ontvangen, indien men gebruik maakt van Flex Vervoer.

Wij gaan er als SP Nissewaard van uit dat de firma Overgauw, deze positieve trend voortzet.

Verder beseffen wij ons, dat voor klanten uitdagingen zullen blijven bestaan.
Alleen al de verwachte toename van files in de regio zal een toenemend
ergerlijk feit zijn, waar klant en personeel rekening mee zal moeten
houden!

Wij wensen het personeel van de firma Overgauw veel arbeidsvreugde toe.

SP Nissewaard

Reactie toevoegen

U bent hier