h

SP Nissewaard onderschrijft het standpunt van het FNV inzake VPW

24 januari 2019

SP Nissewaard onderschrijft het standpunt van het FNV inzake VPW

Foto: VPW BV / www.vpw.nl

Onze actie is verlengd en het overleg met de vakbond FNV heeft plaats gevonden.

Tijdelijk is onze landelijke actie om 3 maanden gratis lid te worden verlengd,
dus grijp de kans om lid te worden en in de keuken van op 3 na grootste partij in Nederland te
kijken, ondanks de btw verhoging van 2019 blijft de contributie minder
dan 1, 68 euro per maand.

Het Witboek van de SP gerelateerd aan Voorne Putten Werkt

Witboek, die wij in december 2018 aan B&W en de raad aan geboden hebben is ook door onze vertegenwoordigers in de 2e kamer zeer positief ontvangen.

Overleg tussen wethouders en het FNV heeft plaats gevonden.

Ook stellen wij het op prijs onze grote achterban, die mee gewerkt hebben
aan ons witboek door alle eventuele misstanden gerelateerd aan meerdere wetten
binnen VPW (Voorne Putten Werkt) in 2018 te melden, willen wij u in dit stadium informeren: dat
o.a. recentelijk het FNV gesproken heeft met de verantwoordelijke wethouders en de CEO van de bv VPW, die een onderdeel van de gemeente Nissewaard is.

De bezoldigd bestuurders van het FNV, die dit traject vanaf 6 sept 2018 tijdens een raadsvergadering in openbaarheid hebben gebracht zie website, zijn tijdens dit overleg over gegaan tot het over brengen van het standpunt van het FNV, inzake de uitvoering van de participatie wet en hebben een aantal dringende vragen in het kader van het “werken zonder loon” gesteld.

Het “werken zonder loon” is op deze manier in onze ogen niets anders dan een moderne vorm van dwangarbeid en kan structureel werk zeer gemakkelijk verdringen heeft de tijd ons geleerd!

Het bestuur van de SP Nissewaard onderschrijft het standpunt van de onderhandelaars van het FNV, waarvoor wij onze grote waardering uitspreken, waarbij wij beslist niet willen vergeten, de tomeloze inzet van onze eigen burger
A. Blokhuizen, wellicht is dit een lintje waard, waarbij wij zijn informatie site  van harte kunnen aanbevelen.

In het kader van de zogenaamde zorgvuldigheid geven wij de betrokkenen de gelegenheid om kennis te nemen van het standpunt van het FNV en het beantwoorden van de indringende vragen die t.b.v. de leden van het FNV zijn gesteld.

Wij zullen een stuk radio stilte van minimaal 3 weken inlassen op dit item, tenzij er dringende aanleiding voor is, dan zullen wij hier op terug komen en u informeren.

Ook willen wij Sadet Karabulut  bedanken voor haar inzet in het kader van de nieuwe wetgeving inzake: verdringing van werk en de nieuwe wetgeving, die dit jaar in de 1e kamer besproken zal worden en haar samenwerking met belangrijke partijen in relatie tot de participatie wet.

Reactie toevoegen

U bent hier