h

Late terugtreding directeur symptomatisch voor corruptie binnen de VVD

24 september 2018

Late terugtreding directeur symptomatisch voor corruptie binnen de VVD

"VVD-wethouder Igor Bal  van Nissewaard kan voortaan beslissingen nemen over de gemeentelijke Elementen B.V. zonder dat hij dan met zijn vader te maken krijgt. Vader Loek Bal is weg als directeur. Volgens een gemeentewoordvoerder is daartoe besloten 'om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen'. (bron AD.nl 20 september)"

Op zijn zachtst gezegd een merkwaardige gang van zaken. De vader van wethouder Igor Bal (wethouder sociale zaken) heeft zich pas 6 september teruggetrokken uit de directie van Voorne Putten Werkt B.V. en De Elementen B.V. De raad is veel eerder dit jaar aangetreden.

Bij SP Nissewaard vragen wij ons af wanneer de gemeenteraad zich gerealiseerd heeft dat een familieband tussen directie van een gemeentelijk uitvoeringsbedrijf en gemeenteraad een schijn van belangenverstrengeling oproept?

Uit stukken van de Kamer van Koophandel (peildatum 21 juni 2018) waar SP Nissewaard over beschikt, blijkt dat Voorne Putten Werkt B.V. in 2016 is ingeschreven in het handelsregister. (KvK-nummer 67166121)

Verder blijkt uit deze stukken dat de Gemeente Nissewaard enig aandeelhouder is. Als algemeen bestuurder staat de heer J.L. Bal vermeld. Klaarblijkelijk de vader van wethouder Igor Bal.

Volgens Transparency International kent de term 'corruptie' kent vele definities, van heel eng tot heel ruim. De ruimste definitie van corruptie omvat alle vormen van machtsmisbruik door een ieder die macht toevertrouwd heeft gekregen. In die omschrijving is 'corruptie' volgens datzelfde Transparency International de tegenhanger van wat 'integriteit' wordt genoemd. Concreet: het terugtreden van de vader van de wethouder is een actie achteraf, zeer waarschijnlijk vanwege het feit dat Voorne Putten Werkt B.V. al geruime tijd onder vuur ligt, niet alleen door SP Nissewaard, maar door bijv. de acties van de heer Blokhuizen en het FNV.  

Het is speculatief of het aftreden van de heer bij Voorne Putten Werkt B.V. ook zou zijn gebeurd als dit alles niet aan het licht was gebracht. Wij vermoeden als SP Nissewaard van niet.

Zoals gezegd, de Gemeente Nissewaard is enig aandeelhouder van Voorne Putten Werkt B.V. Op zich is dat geen merkwaardige constructie. De NS bijvoorbeeld is een N.V.,  met de Nederlandse staat als enig aandeelhouder. De NS heeft echter een heel beperkt werkgebied, dat wettelijk is vastgelegd. Of dit ook het geval is voor Voorne Putten Werkt B.V. is echter zeer de vraag, gelet op de activiteiten van Voorne Putten Werkt B.V. de laatste maanden. Hier ontstaat het risico van Zonnekoningsgedrag, zoals we dat zagen bij woningstichtingen Woonbron en Vestia.

Dit alles betekent dat de Gemeente Nissewaard, in case de belastingbetaler garant staat voor het ingelegde kapitaal van Voorne Putten Werkt B.V. bij faillissement van de B.V.

Deze gang van zaken is typerend voor de vele integriteitsproblemen waar de VVD (partij van wethouder Igor Bal) landelijk mee kampt.

Zie voor meer voorbeelden de website https://www.isereenvvderopgestapt.nl/

Reactie toevoegen

U bent hier