h

Azijnpisserij?

17 augustus 2018

Azijnpisserij?

Foto: Gamingnation.nl / Gamingnation.nl

Azijn wordt gemaakt van druiven die gisten tot wijn. Komt er lucht bij die rijping, dan ontstaat azijn.

Wethouder Struijk (PvdA) heeft toegezegd werknemers van Voorne Putten Werkt B.V. schriftelijk excuses aan te bieden, vanwege de door Voorne Putten Werkt B.V. gebruikte vingerafdrukscan. Deze scan is in overtreding van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze excuses zijn, voor zover wij kunnen nagaan als SP Nissewaard, nog niet gemaakt.

Het is speculeren waarom hier nog niet zijn gemaakt, maar wellicht is de strafmaatregel die de Gemeente Nissewaard tegemoet kan zien de oorzaak of in ieder geval een medeoorzaak. Deze strafmaatregel kan een behoorlijke geldboete zijn. Kennelijk is men bezig de schade in te perken.

Opmerkelijk is wel dat onze acties in de wandelgangen door de PvdA als "azijnpisserij" en als "actie beschadiging wethouder Struijk" wordt afgedaan. Als de PvdA Nissewaard dit inderdaad beweert, probeert men bij de PvdA de aandacht van het echte onderwerp af te leiden. Dit heet een stroman argument. De druiven zijn kennelijk zuur bij de PvdA, of er is in ieder geval lucht gekomen bij de rijping van de gemeentelijke wijn.

Wij zijn als SP Nissewaard er niet op uit wethouder Struijk te beschadigen. Wat wij van de PvdA Nissewaard (in casu de gemeenteraad) verwachten is dat gedane toezeggingen (schriftelijke excuses aan medewerkers van Voorne Putten Werkt B.V.) na worden gekomen. Juist door dit soort verbale trucs boet de politiek aan geloofwaardigheid in. Het is naar onze mening één van de redenen waarom de PvdA bij de laatste landelijke verkiezingen naar negen zetels is gekelderd. Maar dit terzijde.

Een geldboete vanuit het Rijk wordt (uiteindelijk) wel weer betaald door u als bewoner: door bezuinigingen, door verhoging van heffingen of een combinatie daarvan. Wij zijn als SP Nissewaard echter van mening dat inwoners van Nissewaard niet gestraft mogen worden voor fouten van de gemeenteraad of van bedrijven waaraan gemeentelijke taken aan zijn uitbesteed. Dat beschouwen wij als een kwestie van moraliteit.

U kunt nog steeds uw verhaal kwijt inzake Voorne Putten Werkt B.V. op nissewaard@sp.nl

Uw reacties worden volledig anoniem verwerkt.

Reacties

SP beticht een collega partij van het één en ander maar is zelf ook niet vies van de nodige stemmingmakerij: “het is speculeren waarom.....maar wellicht is de strafmaatregel.....kennelijk is men bezig de schade in te perken.....” Dit zijn alleen maar ongefundeerde aannames, maar er kan nog meer bij: “als men bij de PvdA dit inderdaad beweert...” weer een aanname dus, net als “de druiven zijn kennelijk zuur”.
Inderdaad SP, juist door dit soort verbale trucs boet de politiek aan geloofwaardigheid in. Kijk even in de spiegel zou ik zeggen.
O ja nog één vraag: uit welk potje zouden jullie een boete dan betalen?
Voor de goede orde, ik ben geen PvdA stemmer.

Ik heb op dit stukje een reactie gegeven maar kan deze nergens terug vinden.
Ook heb ik op mijn reactie nooit een tegenreactie gehad.
Is er iets misgegaan?

Reactie toevoegen

U bent hier