h

Alweer een kosten besparing die over de ruggen van de patiënt gaat

2 juni 2018

Alweer een kosten besparing die over de ruggen van de patiënt gaat

Foto: Reumafonds / Reumafonds

VWS minister Bruins heeft besloten om een aantal geneesmiddelen uit het verzekerd pakket te halen.Dit betekent dat vanaf 2019 middelen zoals vitamine D, kalktabletten, foliumzuur en paracetamol 1000 mg niet meer in de basisverzekering zitten.  Juist voor mensen met reuma zijn deze middelen een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behandeling Het Reumafonds vindt dit een zeer onverstandig en ongewenst besluit met grote nadelige consequenties voor mensen met een reumatische aandoening. Het is een kostenbesparing die volledig voor rekening komt van de chronische patiënt. Extra gevaar is hierbij dat de medicatiebewaking zoals controle op bijwerkingen en interacties met andere medicijnen door de apotheek vervalt met deze maatregel. Extra risico:  “Het niet meer nemen van vitamine D en kalktabletten bij osteoporose kan leiden tot botbreuken. Denk hierbij aan de ouderen onder ons. Het niet meer nemen van foliumzuur bij methotrexaat kan leiden tot stoornissen in de leverfunctie of bloedaanmaak. Situaties die ernstige invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen met reuma”,

Een kosten besparing of een extra kostenpost voor mensen die afhankelijk zijn van medicatie. Voor bijna 200.000 gebruikers betekent dit besluit een extra kostenpost tot boven de € 80 en voor 100.000 mensen is dit zelfs meer dan € 150 euro per jaar.

De kostenbesparing komt nu juist helemaal voor rekening van de patiënt. Het kabinet heeft de ambitie om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.
De minister zegt dat hij geprobeerd heeft om een uitzondering te maken voor chronische patiënten, maar deze kostenbesparing komt nu juist helemaal voor rekening van de patiënt. Dus  toch is dit weer een extra stapeling van de kosten voor de chronische patiënt in onze ogen, waarbij de maatschappelijke kosten op termijn ook weer toe zullen nemen is onze vrees.

Ook zijn er zaken bekent bij het bestuur, dat door het niet verstreken van bepaalde medicatie er gevaarlijke situaties ontstaan door o.a. psychotisch gedrag, die wij maatschappelijk gezien niet door de beugel vinden kunnen gaan nu het economisch zo goed gaat of is het juist de bedoeling, dat de tweedeling verder door medicatie bezuiniging wordt versterkt!

Het SP Nissewaard bestuur spreekt hierbij haar grote zorg uit, die aan de andere kant een sterk kosten verhogende kant zal blijken te hebben op termijn, die de betrokken minister verzuimd heeft in beeld te brengen,  daarom zullen wij uw en onze zorg over brengen naar onze fractie in de 2e kamer.

Bron:o.a. het reumafonds.

Reactie toevoegen

U bent hier