h

Stopzetting gaswinning onder Spijkenisse te duur?

26 april 2018

Stopzetting gaswinning onder Spijkenisse te duur?

Onder aanvoering van de SP fractie in de Provinciale Staten, vroeg een ruime meerderheid van de staten leden de aardgaswinning onder bebouwd gebied in Zuid-Holland te staken.
Dit om, net als in Groningen, aardbevingen, bodemdalingen en schade aan huizen te voorkomen.

Volgens CDA gedeputeerde Adri Bom is stopzetting van aardgaswinning in Spijkenisse te duur. Volgens hem zal het rijk miljoenenclaims krijgen van de NAM. Om die reden heeft het dagelijks bestuur van de provincie heeft de wens van de Statenleden naast zich neergelegd. De economische en juridische schade zou enorm als de contracten worden ontbonden zijn.

Hellend vlak

Een merkwaardige redenering van deze gedeputeerde. Retorisch bedient gedeputeerde Adri Bom zich van wat een "hellend vlak" redenering heet. Dit is een drogreden waarbij wordt gezinspeeld op een uiterste logische uitkomst van een keuze : als het stopzetten van gaswinning wordt geaccepteerd, kan dat leiden tot enorme kosten. Dat laatste wordt als onacceptabel opgevoerd, waarmee het stopzetten van gaswinning als onacceptabel wordt opgevoerd.

Zij laat hier echter buiten beschouwing dat aardbevingen, bodemdalingen en schade aan huizen eveneens onacceptabele gevolgen van aardgaswinning kunnen zijn. Met andere woorden haar redenering kan twee kanten op en is daarmee een lege redenering.  En daarmee een drogreden.

De echte vraag is namelijk in hoeverre de NAM een betrouwbare partij is. De ontwikkelingen in Groningen rond de afhandeling van schadeclaims van bewoners doen het ergste vrezen. In een bericht op AD.nl valt te lezen dat ook de gemeente Vlaardingen ongerust is met het winnen van aardgas. Het artikel maakt melding van een brief van de gemeente Vlaardingen die vreest voor bodemdaling als bij Monster gas wordt gewonnen en voor schade aan de nieuw aan te leggen Blankenburgtunnel.

Zo bezien kunnen de kosten van aardgaswinning misschien zelfs wel het veelvoudige zijn van de kosten die het stopzetten van gaswinning kunnen zijn.  Of Adri Bom dit bewust buiten beschouwing kan niet worden aangetoond maar daar gaat het ook niet om.

Wel hoopt SP Nissewaard hiermee te laten zien dat stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen van wezenlijk belang kan zijn voor de directe leefomgeving.

 

Reactie toevoegen

U bent hier