h

Eindelijk een linkse coalitie?

30 maart 2018

Eindelijk een linkse coalitie?

Het lijkt een simpele oplossing. ONS en PvdA gaan het nieuwe dagelijks bestuur van de stad vormen. Samen met de PvdA heeft zij 20 zetels. De oude coalitie met VVD en CDA zou er 19 hebben. Dat zou natuurlijk ook een mogelijkheid zijn.

Maar met 19 zetels moet er niemand ziek of met vakantie zijn bij stemmingen, want dan kunnen voorstellen en besluiten niet doorgaan. Doorgaan met de oude samenstelling is veilig omdat men al op elkaar ingespeeld is. Met de PvdA moeten een aantal besluiten worden aangepast of moet anders gestuurd gaan worden op bijvoorbeeld armoedebeleid of sociale woningbouw. Wij nemen tenminste aan, dat PvdA verandering wil aanbrengen in een aantal genomen besluiten, zodat het stadsbestuur ook in de praktijk een linkser geluid zal laten horen. Tot vandaag is nog niet duidelijk welke samenstelling het college zal krijgen. We wachten af. Ondertussen is het bestuur van SP Nissewaard druk bezig een lijn uit te zetten en zich te buigen over actiemogelijkheden. Al staat de SP naast het bestuur, er zijn ook andere wegen om invloed uit te oefenen.

Reactie toevoegen

U bent hier